Letétkezelő

A letétkezelő egy olyan pénzintézet, amely őrzi rábízott pénzügyi eszközöket. Az általa nyújtott szolgáltatással minimalizálható a pénzügyi instrumentumok elveszítésének vagy ellopásának veszélye, illetve csökkenti a vagyon- vagy alapkezelő erkölcsi kockázatát.

Letétkezelő jelentése

A letétkezelők használata széles körben elterjedt az alapkezelők között. Ennek során egyéb kiegészítő szolgáltatásokat is ki szoktak szervezni, melyek  közé tartoznak adminisztratív, jogi, illetve könyvelési feladatok is.

Letétkezelő feladatai

Működése

A letétkezelő egy kijelölt pénzintézet, melynek feladata a rábízott pénzügyi eszközök őrzése. Tevékenységi körükbe egyaránt tartozhat az adott pénzügyi instrumentumok fizikai, akár elektronikus formában történő nyilvántartása, illetve védelme. Tevékenységük által minimalizálható a pénzügyi eszközök elveszítésének, vagy ellopásának kockázata.  Általában nagy és tőkeerős intézmények.

Befektetési alapok letétkezelői

A befektetési alapok működésük során letétkezelői szolgáltatásokat vesznek igénybe, melyek messze túlmutatnak a pénzügyi instrumentumok őrzésén. Feladata az alapfunkciónak tekinthető őrzésen túl az értékapapírügyletek technikai lebonyolítása, illetve az alap nettó eszközértékének megállapítása és közzététele. A szolgáltatási portfólió részét szokták képzeni továbbá az adminisztratív, jogi és könyvelői szolgáltatások. Közvetetten pedig említhető az is, hogy tevékenysége ellátása során felügyeleti, illetve ellenőrző tevékenységet is folytat.

A befektetési alapkezelők általában tehát kiszervezik a legtöbb back-office munkafolyamatot. Ennek két részletét érdemes kiemelni. Egyrészt az befektetési alapok esetén kötelező a rendszeres adatszolgáltatás az alap teljesítményét illetően. Annak következében tehát, hogy ezt nem ők végzik közvetlenül, hanem a letétkezelők harmadik félként látják el a feladatot, csökken az esetleges kockázata az alap teljesítményére vonatkozó adatközlési csalásoknak. Továbbá fontos azt is látni, hogy alapkezelői döntések csak a letétkezelő közvetítésével mennek végbe. Közvetített szolgáltatásnak tekinthetők a tranzakciók, de az alap tulajdonában álló részvények szavazati jogának érvényesítése is.