Maginfláció

A maginfláció az a hosszú távú és tartós infláció, amely nem tartalmazza az erősen ingadozó és nem piaci eredetű komponenseket.

maginfláció

Számítása országonként eltérhet, jellemzően a fogyasztói árindexből kihagyják azokat a fogyasztási cikkeket és szolgáltatásokat, amik jelentős ingadozást mutatnak.

A gazdaságpolitika szempontjából kiemelt feladat az infláció mértékének meghatározása, hiszen a döntéshozók és szabályozok az infláció függvényében befolyásolhatják a gazdaság működését.

Az infláció mellett szokás még a maginfláció értékét is meghatározni. Ez a mutató nem veszi figyelembe az átmeneti, rövid távú hatásokat és esetleges, nem piaci eredetű árváltozásokat, amit például hatósági szabályozások vagy egyéb környezeti tényezők okoznak. Tulajdonképpen az árak hosszú távú, tartós trendjét fejezi ki a mutató.

A maginfláció a gazdaságban megfigyelhető inflációnál és a fogyasztói árindexnél tehát jóval szűkebb tartalmú mutató. A monetáris politika számára azért fontos az értékének meghatározása, mivel az átmeneti ármozgások kizárásai miatt alkalmas előretekintő elemzésére a döntéshozatal során.

A maginfláció számítása

Értékének meghatározására nincs egy nemzetközileg egységes meghatározás, így a számítás módja és a mutató tartalma országonként különbözhet. A leggyakrabban alkalmazott módszer a kihagyásos számítás. Ennek során a fogyasztói árindexből kihagyják azokat a fogyasztási cikkeket és szolgáltatásokat, amik jelentős ingadozást szoktak mutatni.

Például a maginfláció részét nem képezik bizonyos olyan élelmiszerek és energiahordozók árai, amelyeket egyedi, átmeneti hatás befolyásolt. Ezeken felül a számítás során a közgazdászok olyan termékeket és szolgáltatásokat is figyelmen kívül hagynak, amik árai nem természetes módon a piac által kerülnek meghatározásra, mint például az államilag támogatott gyógyszerek vagy hatósági áras cikkek, szolgáltatások, illetve a magas jövedéki adóval terhelt cikkek.

Egy másik ritkábban alkalmazott számítási módszer az eloszlás szemléletű mutató képzés. Ebben az esetben a fogyasztó árindex eloszlásának két szélét levágják, hogy így alakítsanak ki egyenletes eloszlást.

Hogyan számítják ki a teljes inflációt? Olvassa el az egyik legfontosabb inflációs mutatóról, a fogyasztói árindexről szóló cikkünket is!