Magyar Állam Kincstár

A Magyar Állam Kincstár (MÁK) felel az állami költségvetés végrehajtásáért és a közben felmerülő pénzforgalom kezelésért és elszámolásáért.

Az önálló jogi személyiséggel rendelkező intézmény egy országos hatáskörű, önállóan működő és gazdálkodó, központi költségvetési szerv. A MÁK feladata többek között a központi költségvetésből biztosított állami támogatások folyósítása és nyomom követese is. Emellett nyilvántartásokat vezet az állami költségvetésről és pénzügyi szolgáltatásokat is nyújt.

Magyar Állam Kincstár költségvetési nyilvántartásai

A Kincstár egyik feladata az állami költségvetés nyilvántartása és a költségvetés előirányzatairól, illetve azok teljesítéséről szóló információszolgáltatás. A Magyar Állam Kincstár számos rendszert üzemeltet a központi és az önkormányzati költségvetési nyilvántartások és az államháztartási számvitel vezetéséhez. A nyilvántartásokban elérhető információkat pedig rendszeresen publikálja.

Magyar Állam Kincstár pénzügyi szolgáltatásai

A Kincstár számlavezetési feladatot is ellát a kincstári kör tagjainak, a pénzforgalmi számlával rendelkezőknek és a MÁK-nál értékpapírszámlával rendelkezőknek. A kincstári rendszeren belülre a központi költségvetési szervek, a társadalombiztosítási és egyéb elkülönített alapok tartoznak. A közöttük folyó kifizetések nem pénzeszközökkel, hanem a költségvetítési előirányzatok átvezetésével történnek, amíg a körön kívüli szereplőknek pénzeszközökben hajtja végre a kifizetéseket a Kincstár.

Állami és uniós támogatások

A Kincstár felel a központi költségvetésből pályázatok útján kiirányzott támogatások folyósításáért és ellenőrzésért. A Kincstár feladata megállapítani, hogy bizonyos támogatások jogosan lettek-e igényelve. Szintén a MÁK feladata az uniós támogatások folyósítása és ellenőrzése

Lakossági szolgáltatások

A Magyar Állam Kincstár a lakossági ügyfelek számára is számos szolgáltatást nyújt. Ide tartozik

  • az állampapír forgalmazás, kincstári értékpapírszámla vezetés,
  • a GINOP támogatásokhoz kapcsolódó ellenőrzési és folyósítási feladatok, a 2018 előtt megkötött Lakástakarékpénztárakhoz járó állami támogatások, nyilvántartása, kifizetése és ellenőrzése,
  • az otthonfelújítási támogatások igényléseinek feldolgozása és az oda ítélt támogatások folyósítása.

Miután az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2017 novemberében beolvadt a MÁK-ba a kincstár jár el, mint központi nyugdíjbiztosítási, családtámogatási, szociális és egészség biztosításai szerv és folyósítja a társadalombiztosítás alapján megállapított családtámogatási, fogyatékossági, illetve nyugdíjszerű ellátásokat és járadékokat.