Minimálbér 2022

A minimálbér a törvényileg meghatározott legalacsonyabb bér, amit a munkáltató a munkavállalónak fizethet. A minimálbért köteles megkapni minden legálisan dolgozó, bejelentett munkavállaló.

Célja, hogy védje a munkavállalókat a vállalati erőfölénnyel szemben. Túl magas összeg azonban káros is lehet, mert versenyképtelenné teheti a kisvállalatokat és elbocsájtásokhoz vezethet, ami növeli a munkanélküliséget.

A minimálbér a kormány által rendeletben meghatározott kötelező legkisebb munkabér összege, melyet szakképzést nem igénylő munkakör betöltése esetén a munkáltatónak kötelező megfizetnie munkavállalója felé. Nem összekeverendő a szintén kormány által meghatározott garantált bérminimummal, mely a szakképzést igénylő munkakörök mindenkori legkisebb kötelező munkabérének összege. A kormány a mindenkori garantált bérminimum és minimálbér bruttó összegét határozza meg. A meghatározott bruttó összeg, illetve a munkaadót és munkavállalót terhelő járulékok függvényében kerül meghatározásra a bérminimum és minimálbér nettó összege és munkáltatói terhe.

A legkisebb munkabér meghatározásának megítélése közgazdasági vita tárgyát képezi. Míg támogatói az életszínvonal emelkedése és hatékonyság-növelő ösztönzése mentén érvelnek legtöbbször, addig ellenzői a mesterségesen megnövekedett költségek kitermelésének problémájától féltik mind a munkavállalót, mind a vállalkozást. Utóbbi eredményezheti a munkaórák csökkenését, de vezethet elbocsátáshoz és a legális munkaerőpiacról való kiszoruláshoz is.

Minimálbér 2022

2022-ben a bruttó minimálbér 200.000 forintra emelkedett. A munkaórák számával arányban a 6, illetve 4 órás munkáért járó bruttó összege 150.000 és 100.000 forintban lett meghatározva. A nettó összege a bruttó összeg közel kétharmadával egyenlő. A minimálbér járulékai a bruttó összeg egyharmadában kerültek megállapításra.

Az alábbi tábla részletes lebontást ad a munkabér terheiről és a pontos összegekről.

 8 óra6 óra4 óraSzázalékos lebontás (Bruttó bér = 100%)
Összes bérköltség226 000 Ft169 500 Ft113 000 Ft113%
Munkáltatói terhek26 000 Ft19 500 Ft13 000 Ft13%
Bruttó minimálbér200 000 Ft150 000 Ft100 000 Ft100%
Munkavállalói terhek67 000 Ft50 250 Ft33 500 Ft33,5%
Nettó minimálbér133 000 Ft99 750 Ft66 500 Ft66,5%

Fontos megemlíteni, hogy a 2021. december 31-ét követő időszakra elszámolt és a 2022. évet megelőző évre vonatkozó, de 2022. január 10-ét követően megszerzett munkavégzésből származó jövedelmek után a 25 éven aluli fiatalok SZJA mentességet élveznek.

Nettó minimálbér

A bruttó minimálbér után a munkavállalónak SZJA-t és járulékokat kell fizetni, mely 2022-ben a fenti táblázat szerint alakul. Tehát adózás után a munkavállaló 133.000 forintot kap kézhez 2022-ben.

Garantált bérminimum

A jogszabályok értelmében a garantált bérminimumra jogosultsághoz két feltételnek kell egyszerre teljesülnie.

 1. Az első feltétel, hogy a munkavállalónak rendelkeznie kell legalább középfokú végzettséggel, vagy középfokú szakképzettséggel.
 2. A második feltétel, hogy ez a középfokú szakképzettség a munkakör betöltésének a feltétele legyen.

Így például hiába van valakinek egyetemi végzettsége, mosogató munkakörben nem jár neki a garantált bérminimum.

A bérminimum 2022. évre teljes munkaidő esetében 260 000 forintban lett meghatározva. A garantált minimálbér összegéhez hasonlóan a bérminimum összege is a munkaórák számával arányosan került meghatározásra, így a 6, illetve 4 órás munkanapok után járó legkisebb összeg 195 000 és 130 000 forint. A munkáltatói terhek, illetve a munkavállaló által befizetett járulékok szintén összhangban vannak a minimálbérnél maghatározott arányokkal.

Így a garantált bérminimum 30 százalékos prémiumot jelent a minimálbérhez képest.

 8 óra6 óra4 óraSzázalékos lebontás (Bruttó bér = 100 %)
Összes bérköltség293 800 Ft220 350 Ft146 900 Ft113%
Munkáltatói terhek33 800 Ft25 350 Ft16 900 Ft13%
Bruttó minimálbér260 000 Ft195 000 Ft130 000 Ft100%
Munkavállalói terhek87 100 Ft65 325 Ft43 550 Ft33,5%
Nettó minimálbér172 900 Ft129 675 Ft86 450 Ft66,5%

Minimálbér fajtái

A köznyelv többfajta minimálbért tart számon, azonban a valóságban csak minimálbér és garantált bérminimum létezik. Előbbi 2022-ben bruttó 200.000 forint, utóbbi pedig 260.000 forintra emelkedett.

Szakmunkás minimálbér

A fogalom csak a köznyelvben létezik, valójában ez a garantált bérminimum. 2022-ben a garantált bérminimum bruttó 260.000 forint, amit minden középfokú szakképzettséggel rendelkező munkavállaló meg kell kapjon, amennyiben a munkája megköveteli a szakmunkás képzést. Ha csak alapfokú végzettség szükséges a munkájához, akkor hiába van szakmunkás képzettsége, nem jogosult a garantált bérminimumra és csak minimálbért fog kapni az alkalmazott.

Diplomás minimálbér

A felsőoktatási diplomával rendelkező munkavállalók szintén jogosultak a garantált bérminimumra.

4 órás minimálbér

Napi 4 órában, tehát heti 20 órában dolgozó munkavállalók számára bruttó 130.000 forint.

6 órás minimálbér

Napi 6 órában, azaz heti 30 órában dolgozó munkavállalóknak bruttó 195.000 forint.

Minimálbér előnyei

 • Csökkenti a bérkülönbségeket
 • Csökkenti a vállalati erőfölényt az alkalmazottakkal szemben
 • Ösztönzően hat a munkanélküliekre
 • Segíti a költségvetési tervezést a kisvállalkozások számára
 • Növeli az adóbevételeket

Minimálbér hátrányai

 • Emeli a javak és szolgáltatások árát
 • Extrán bünteti azokat a cégeket, melyek munkaerőintenzív iparágban dolgoznak
 • Növeli a munka kiszervezést olyan országokba, ahol alacsonyabb a munkaerőköltség
 • Rontja a vállalatok versenyképességét azáltal, hogy emeli a munkaerő költségeit
 • Negatív gazdasági környezetben ösztönzi a létszám leépítését

Munkáltatót terhelő járulékok

Nem csak a munkavállaló fizet adót a bruttó keresete után, hanem a munkáltató is. A munkáltató szociális hozzájárulási adót fizet az alkalmazottai után, melynek összköltsége a munkavállaló bruttó keresetének a 13 százaléka.

Szociális hozzájárulási adó

A 13% százalékos SZOCHO, a munkáltató által fizetendő a munkavállaló bruttó keresete után. Ennek csökkentéséből közvetlenül nem a munkavállaló, hanem a munkáltató profitál azáltal, hogy csökkenti a foglalkoztatás költségét.

Szakképzési hozzájárulás

A 1,5% százalékos szakképzési hozzájárulást szintén a munkáltató fizette be 2022 előtt az alkalmazott bruttó keresete után, azonban ez az adó az idei évtől megszüntetésre került.

A minimálbér szerepe

A havi munkából származó bevételen túl egy sor egyéb munkaerőpiaci kompenzáció és állami ellátás meghatározásánál is szerepet játszik.

A Cafeteria juttatásokon belül, kultúra és sport utalvány maximálisan adható éves összege a minimálbér összegében, míg az ajándék utalványok esetében a maximálisan adható összeg a 10 százalékban lett meghatározva.

A munkanélküli segély összegének alapja az igénylést megelőző négy negyedév befizetett munkaerőpiaci-járulék átlagos havi összege. A folyósítás összege az alap 60 százalékával egyenértékű, de nem haladhatja meg az aktuális minimálbér napi összegét. Amennyiben nincs igazolható munkaviszonya a segély kérvényezőjének a legutolsó négy negyedévben, úgy a minimálbér 130 százaléka képezi a segély alapját.

A GYED legmagasabb igényelhető összege nem haladhatja meg az aktuális minimálbér 140 százalékát. Felsőfokú alap-, szak- vagy továbbképzésben résztvevők számára a felső plafon a minimálbérnek a 70 százalékában lett megállapítva. Mester-, osztatlan, illetve doktori képzésben a mindenkori bérminimum 70 százaléka a legmagasabb kiutalható összeg.

KATA-s adózási forma esetén a leendő nyugdíj összegének meghatározása szintén ehhez kötött. A szolgálati idő számításánál csak az számít teljes évnek, ahol keresetünk elérte az adott évi minimálbér összegét. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, úgy a szolgálati idő a kerestünk és a mindenkori minimálbér arányában kerül meghatározásra.

Lakhatási támogatás nyújtása esetén a munkaadó a minimálbér maximum 60 százalékának megfelelő támogatást adhat. Ezen felül csak az jogosult lakhatási támogatásra, akinek havi bruttó jövedelme nem haladja meg a minimálbér háromszorosát.