Minimálbér 2023

A minimálbér a törvényileg meghatározott legalacsonyabb bér, amit a munkáltató a munkavállalónak fizethet. A minimálbért köteles megkapni minden legálisan dolgozó, bejelentett munkavállaló.

Célja, hogy védje a munkavállalókat a vállalati erőfölénnyel szemben. Túl magas összeg azonban káros is lehet, mert versenyképtelenné teheti a kisvállalatokat és elbocsájtásokhoz vezethet, ami növeli a munkanélküliséget.

A minimálbér a kormány által rendeletben meghatározott kötelező legkisebb munkabér összege, melyet szakképzést nem igénylő munkakör betöltése esetén a munkáltatónak kötelező megfizetnie munkavállalója felé. Nem összekeverendő a szintén kormány által meghatározott garantált bérminimummal, mely a szakképzést igénylő munkakörök mindenkori legkisebb kötelező munkabérének összege. A kormány a mindenkori garantált bérminimum és minimálbér bruttó összegét határozza meg. A meghatározott bruttó összeg, illetve a munkaadót és munkavállalót terhelő járulékok függvényében kerül meghatározásra a bérminimum és minimálbér nettó összege és munkáltatói terhe.

A legkisebb munkabér meghatározásának megítélése közgazdasági vita tárgyát képezi. Míg támogatói az életszínvonal emelkedése és hatékonyság-növelő ösztönzése mentén érvelnek legtöbbször, addig ellenzői a mesterségesen megnövekedett költségek kitermelésének problémájától féltik mind a munkavállalót, mind a vállalkozást. Utóbbi eredményezheti a munkaórák csökkenését, de vezethet elbocsátáshoz és a legális munkaerőpiacról való kiszoruláshoz is.

Minimálbér 2023

2023-ban a bruttó minimálbér 232.000 forintra emelkedett. A munkaórák számával arányban a 6, illetve 4 órás munkáért járó bruttó összege 174.000 és 116.000 forintban lett meghatározva. A nettó összege a bruttó összeg közel kétharmadával egyenlő. A minimálbér járulékai a bruttó összeg egyharmadában kerültek megállapításra.

Az alábbi tábla részletes lebontást ad a munkabér terheiről és a pontos összegekről.

Header

8 óra

6 óra

4 óra

Százalékos lebontás (Bruttó bér = 100 %)

Összes bérköltség

262.160 Ft

196.620 Ft

131.080 Ft

113%

Munkáltatói terhek

30.160 Ft

22.620 Ft

15.080 Ft

13%

Bruttó minimálbér

232.000 Ft

174.000 Ft

116.000 Ft

100%

Munkavállalói terhek

77.720 Ft

58.290 Ft

38.860 Ft

33,5%

Nettó minimálbér

154.280 Ft

115.710 Ft

77.140 Ft

66,5%

Fontos megemlíteni, hogy a 2021. december 31-ét követő időszakra elszámolt és a 2022. évet megelőző évre vonatkozó, de 2022. január 10-ét követően megszerzett munkavégzésből származó jövedelmek után a 25 éven aluli fiatalok SZJA mentességet élveznek.

Nettó minimálbér

Mennyi adót kell befizetni a bérből származó jövedelem után? Milyen adókedvezményekkel csökkenthető ez az összeg? Olvassa el a bruttó és a nettó különbségéről szóló cikkünket is!

Garantált bérminimum

A jogszabályok értelmében a garantált bérminimumra jogosultsághoz két feltételnek kell egyszerre teljesülnie.

 1. Az első feltétel, hogy a munkavállalónak rendelkeznie kell legalább középfokú végzettséggel, vagy középfokú szakképzettséggel.
 2. A második feltétel, hogy ez a középfokú szakképzettség a munkakör betöltésének a feltétele legyen.

Így például hiába van valakinek egyetemi végzettsége, mosogató munkakörben nem jár neki a garantált bérminimum.

A bérminimum 2023. évre teljes munkaidő esetében 296 400 forintban lett meghatározva. A garantált minimálbér összegéhez hasonlóan a bérminimum összege is a munkaórák számával arányosan került meghatározásra, így a 6, illetve 4 órás munkanapok után járó legkisebb összeg 222 300 és 148 200 forint. A munkáltatói terhek, illetve a munkavállaló által befizetett járulékok szintén összhangban vannak a minimálbérnél maghatározott arányokkal.

Így a garantált bérminimum közel 30 százalékos prémiumot jelent a minimálbérhez képest.

Header

8 óra

6 óra

4 óra

Százalékos lebontás (Bruttó bér = 100 %)

Összes bérköltség

334.93200 Ft

251.199 Ft

167.466 Ft

113%

Munkáltatói terhek

38.532 Ft

28.899 Ft

19.266 Ft

13%

Bruttó minimálbér

296.400 Ft

222.300 Ft

148.200 Ft

100%

Munkavállalói terhek

99.294 Ft

74.471 Ft

49.647 Ft

33,5%

Nettó minimálbér

197.106 Ft

147.830 Ft

98.553 Ft

66,5%

Minimálbér fajtái

A köznyelv többfajta minimálbért tart számon, azonban a valóságban csak minimálbér és garantált bérminimum létezik. Előbbi 2023-ben bruttó 232.000 forint, utóbbi pedig 296.400 forintra emelkedett.

Szakmunkás minimálbér

A fogalom csak a köznyelvben létezik, valójában ez a garantált bérminimum. 2023-ban a garantált bérminimum bruttó 296.400 forint, amit minden középfokú szakképzettséggel rendelkező munkavállaló meg kell kapjon, amennyiben a munkája megköveteli a szakmunkás képzést. Ha csak alapfokú végzettség szükséges a munkájához, akkor hiába van szakmunkás képzettsége, nem jogosult a garantált bérminimumra és csak minimálbért fog kapni az alkalmazott.

Diplomás minimálbér

A felsőoktatási diplomával rendelkező munkavállalók szintén jogosultak a garantált bérminimumra.

4 órás minimálbér

Napi 4 órában, tehát heti 20 órában dolgozó munkavállalók számára bruttó 148.200 forint.

6 órás minimálbér

Napi 6 órában, azaz heti 30 órában dolgozó munkavállalóknak bruttó 222.300 forint.

Minimálbér előnyei

 • Csökkenti a bérkülönbségeket
 • Csökkenti a vállalati erőfölényt az alkalmazottakkal szemben
 • Ösztönzően hat a munkanélküliekre
 • Segíti a költségvetési tervezést a kisvállalkozások számára
 • Növeli az adóbevételeket

Minimálbér hátrányai

 • Emeli a javak és szolgáltatások árát
 • Extrán bünteti azokat a cégeket, melyek munkaerőintenzív iparágban dolgoznak
 • Növeli a munka kiszervezést olyan országokba, ahol alacsonyabb a munkaerőköltség
 • Rontja a vállalatok versenyképességét azáltal, hogy emeli a munkaerő költségeit
 • Negatív gazdasági környezetben ösztönzi a létszám leépítését

Munkáltatót terhelő járulékok

Nem csak a munkavállaló fizet adót a bruttó keresete után, hanem a munkáltató is. A munkáltató szociális hozzájárulási adót fizet az alkalmazottai után, melynek összköltsége a munkavállaló bruttó keresetének a 13 százaléka.

Szociális hozzájárulási adó

A 13 százalékos SZOCHO, a munkáltató által fizetendő a munkavállaló bruttó keresete után. Ennek csökkentéséből közvetlenül nem a munkavállaló, hanem a munkáltató profitál azáltal, hogy csökkenti a foglalkoztatás költségét.

Szakképzési hozzájárulás

A 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulást szintén a munkáltató fizette be 2022 előtt az alkalmazott bruttó keresete után, azonban ez az adó az idei évtől megszüntetésre került.

A minimálbér szerepe

A havi munkából származó bevételen túl egy sor egyéb munkaerőpiaci kompenzáció és állami ellátás meghatározásánál is szerepet játszik.

A Cafeteria juttatásokon belül, kultúra és sport utalvány maximálisan adható éves összege a minimálbér összegében, míg az ajándék utalványok esetében a maximálisan adható összeg a 10 százalékban lett meghatározva.

A munkanélküli segély összegének alapja az igénylést megelőző négy negyedév befizetett munkaerőpiaci-járulék átlagos havi összege. A folyósítás összege az alap 60 százalékával egyenértékű, de nem haladhatja meg az aktuális minimálbér napi összegét. Amennyiben nincs igazolható munkaviszonya a segély kérvényezőjének a legutolsó négy negyedévben, úgy a minimálbér 130 százaléka képezi a segély alapját.

A GYED legmagasabb igényelhető összege nem haladhatja meg az aktuális minimálbér 140 százalékát. Felsőfokú alap-, szak- vagy továbbképzésben résztvevők számára a felső plafon a minimálbérnek a 70 százalékában lett megállapítva. Mester-, osztatlan, illetve doktori képzésben a mindenkori bérminimum 70 százaléka a legmagasabb kiutalható összeg.

KATA-s adózási forma esetén a leendő nyugdíj összegének meghatározása szintén ehhez kötött. A szolgálati idő számításánál csak az számít teljes évnek, ahol keresetünk elérte az adott évi minimálbér összegét. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, úgy a szolgálati idő a kerestünk és a mindenkori minimálbér arányában kerül meghatározásra.

Lakhatási támogatás nyújtása esetén a munkaadó a minimálbér maximum 60 százalékának megfelelő támogatást adhat. Ezen felül csak az jogosult lakhatási támogatásra, akinek havi bruttó jövedelme nem haladja meg a minimálbér háromszorosát.