Működő tőke

A működő tőke egy vállalat forgóeszközeinek, vagyis készleteinek, pénzeszközeinek, rövid lejáratú vevőköveteléseinek és a rövid lejáratú kötelezettségeinek különbsége.

A működő tőke jelentése

Az adott vállalkozás likviditásáról szolgáltat információt és megmutatja, hogy a vállalat rövid időn belül esedékes kötelezettségeinek kiegyenlítése után mekkora az a szabadon felhasználható összeg, amit a mindennapi tevékenysége finanszírozására tud fordítani.

Hogyan számítható ki a működő tőke értéke?

A kiszámításához szükséges információk a vállalkozások mérlegeiben érhetők el, amit beszámolójuk részeként kötelezően közzé kell tenniük. Meghatározásához szükség van a vállalkozás forgóeszközeinek értékére, amelyek a napi tevékenység során használt eszközök, mint például a vállalat készletei.

A forgóeszközök közé tartoznak

  • a készletek,
  • a vevőkkel szembeni követelések és
  • a forgatási céllal tartott értékpapírok és pénzeszközök.

A forgóeszközök közös tulajdonsága, hogy a befektetett eszközökhöz képest jóval likvidebbek, vagyis könnyen készpénzére válhatók. Így felhasználhatók a kötelezettségek, tartozások teljesítésére vagy a vállalat működésének finanszírozására.

A működő tőke számítása során a forgóeszközök értékéből kell kivonni a rövid lejáratú kötelezettségeket. A rövid lejáratú kötelezettségek olyan külső, kölcsönkapott források, amelyeket jellemzően a működés finanszírozására használ fel az adott vállalkozás. Ezeket a kötelezettségeket egy éven belül rendezni kell.

Rövid lejáratú kötelezettségekhez sorolhatók,

  • a hosszú lejáratú hitelek éven belül esedékes törlesztőrészletei,
  • a rövid lejáratú kölcsönök,
  • a szállítókkal szemben fennálló tartozások
  • és egyéb egy éven belül kifizetendő tartozások, díjak.
Működő tőke kiszámítása

Hogyan értelmezhető az értéke?

A működő tőke a vállalkozás egy éven belül esedékes tartozásain felül megmaradó könnyen felszabadítható eszközeinek értékét mutatja meg. Ha a működő tőke negatív, akkor az azt jelenti, hogy a vállalkozás nem lenne képes a forgóeszközeiből kiegyenlíteni a rövid lejáratú kötelezőségeit. Ilyen esetben rövid távon likviditási problémák merülhetnek fel.

Ha pedig értéke pozitív, akkor a vállalkozásnak az egy éven belüli kötelezettségei teljesítése után maradna még olyan mobilizálható eszköze, amit a működés során esetlegesen felmerülő költségek fedezésére vagy a vállalkozás napi tevékenységének finanszírozására tud fordítani. A túlságosan nagy működő tőke sem feltétlen jelenti azt, hogy a vállalkozás megfelelően működik. Ugyanis ez például arra is utalhat, hogy túl nagy készleteket tart és nem elég hatékony az értékesítés során, vagy túl sok pénzeszközt tart, amit akár be is fektethetne.