Munkanélküliségi ráta

A munkanélküliségi ráta a munkanélküliek számának a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya. Értékéből következtethetünk az adott régió gazdasági teljesítményére is.

A munkanélküliségi ráta számítása

A rátát alapvetően két tényező befolyásolhatja. Az egyik tényező a munkanélküliség, vagyis az adott pillanatban a munkára képes és hajlandó népesség azon része, amely nem rendelkezik munkahellyel. A munkanélküliséget országos viszonylatban a Központi Statisztikai Hivatal határozza meg az állam által tárolt adatok és kérdőívek alapján. Régiós szinten az Eurostat számítja ki és követi figyelemmel a munkanélküliség alakulását. Az európai meghatározás szerint munkanélkülinek minősülnek azok a 15 és 74 év közötti személyek, akik a felmérési időszakban nem álltak foglalkoztatás alatt, de az azt megelőző 4 hétben aktívan munkahelyet kerestek és két héten belül képesek lennének munkába állni.

munkanélküliségi ráta kiszámítása

A munkanélküliségi rátát befolyásoló másik tényező a gazdaságilag aktív népesség, vagy a munkaerőállomány. A gazdaságilag aktívak csoportját a foglalkoztatottak és a munkanélküliek azon csoportja alkotja, akik korukból adódóan képesek és társadalmi státuszokból fakadóan hajlandók is dolgozni.

Ki és hogyan számítja ki az értékét?

Meghatározása a legtöbb országban, így Magyarországon is nemzetközi standardok, ajánlások alapján történik. Ennek ellenére számos gyenge pontja van a jelenleg alkalmazott számítási módoknak. A ráta alapesetben nem veszi figyelembe azokat az egyéneket, akik a nehézségei miatt már felhagytak az aktív álláskereséssel, annak ellenére, hogy képesek lennének dolgozni. A munkanélküliségi ráta a nem bejelentett munkanélkülieket is nehezen tudja kezelni. Emellett azok is nehezen szűrhetők ki a számításokból, akik ugyan rendelkeznek jövedelemmel, de annak forrása nem bejelentett és akár jogosulatlanul tüntetik fel magukat munkanélküliként és így akarnak az állással nem rendelkezőknek nyújtott támogatásokra és segélyekre igényt tartani.

A munkanélküliségi ráta használata

A munkanélküliségi ráta egy a gazdaságpolitikai döntéshozatal során gyakran vizsgált indikátor. Elemzők, befektetők is figyelembe veszik a befektetések értékelése során. Általánosan elfogadott vélekedés, hogy recesszió, gazdasági visszaesés esetén a munkanélküliség, munkanélküliségi ráta növekvő tendenciát mutat, míg gazdasági növekedés esetén a mutató csökkenése figyelhető meg. Tehát a egy kontraciklikus indikátorról beszélhetünk.

Habár a munkanélküliség egy bizonyos szinten természetesnek tekinthető a gazdaságban, az államok célja mégis a minél magasabb foglalkoztatottsági szint elérése. A magas munkanélküliségi ráta a gazdaság nem megfelelő működéséről árulkodik. A munkanélküliek sok esetben fizetési, megélhetési gondokkal küzdenek a jövedelemhiány miatt.  Minél hosszabb ideig áll fent ez az állapot, annál nagyobb valószínűséggel átgyűrűzik a gazdaság más pontjaira is.