NAV

A NAV, vagyis a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat ellátó központi hivatal.

2011-ben jött létre az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség összevonásával. A NAV egy központi költségvetési szerv, amely  kormányrendeletben kijelölt miniszter irányítása alatt működik. A feladatai közé tartozik többek közt az adók, vámok, illetékek beszedése, jogszabályok betartatása és a szabályszegések szankcionálása.

Milyen feladatokat lát el?

Egyik feladata a központi költségvetés, a Nyugdíjbiztosítási Alap, az Egészségbiztosítási Alap és az elkülönített állami pénzalap javára érkező kötelező érvényű befizetések ellenőrzése. A feladata még továbbá támogatások, adó-visszaigénylések, adóvisszatérítések kezelése. Emellett a vámjogi törvények alapján a kötelező befizetések megállapítása, beszedése, nyilvántartása, végrehajtása, visszatérítése és kiutalása is ehhez a hivatalhoz tartozik.

A NAV jogkörei

Adóigazgatási jogkörében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, tájékoztatást ad és adatot szolgáltat az illetékes helyi szerveknek. Ellátja az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtásával kapcsolatos, illetve az egyéb kötelező befizetésekkel kapcsolatos, az állami adóhatóság és vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat. Ellátja az állami garanciával kapcsolatos feladatokat, nyilvántartja a munkáltatók által foglalkoztatottak adatait. Ezeken felül a csődeljárásban, a felszámolási eljárásban, a végelszámolásban, a kényszertörlési eljárásban, a vagyonrendezési és adósságrendezési eljárásban a hatáskörébe tartozó jogszabályban meghatározott feladatokat is végez.

A vámigazgatási jogkör keretében a NAV elvégzi az áruk vámeljárás alá vonását, vámhatárokon keresztül áthaladó áru és utasforgalom vámellenőrzését, a vámtartozások és egyéb terhek kiszabását és beszedését. Továbbá NAV nyilvántartja és feldolgozza a vámeljárások és vámokmányok adatait. A NAV jövedéki igazgatási jogkörében felel a jogszabályokban meghatározott jövedéki adóztatással, ellenőrzéssel és egyéb ügyekkel kapcsolatos feladatokért is. A NAV bűnmegelőzési, bűnüldözési, rendészeti és igazgatási jogkörein keresztül nyomozó hatóságként is eljárhat és bűncselekmények, szabálysértések felderítését is elvégezheti.