Nemzeti Eszközkezelő Zrt.

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET) olyan hiteladósoknak segít, akiknek jelzáloghitelük van és nem tudnak eleget tenni fizetési kötelezettségüknek. Az ingatlant megvásárolja tőlük, majd bérbe adja nekik.

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. jelenetése

A NET feladata azoknak a szociálisan leginkább rászorult hiteladósoknak a megsegítése, akiknek jelzáloghitelük van, de fizetési kötelezettségeiknek tartósan nem tudnak eleget tenni. A NET bizonyos feltételek fennállása esetén ezen adósok lakóingatlanát megvásárolja, biztosítva egyúttal, hogy az adós bérlőként a lakásban maradhasson. A bérlő a későbbiekben visszavásárolhatja az ingatlant. A Nemzeti Eszközkezelő Program segítségével összesen mintegy 155 ezer ember menekült meg úgy a többmilliós hiteltartozásától, hogy továbbra is az otthonában maradhatott.

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. lakásbérleti szerződés feltételei

Az Eszközkezelő a lakóingatlan megvásárlásával egyidejűleg a volt hiteladóssal határozatlan idejű lakásbérleti szerződést köt, aki így házastársával (élettársával) és a gyermekekkel továbbra is egy háztartásban élhet. A lakóingatlanra bérlőtársi jogviszonyt létesíteni nem lehet, kivéve, ha a lakóingatlannak több tulajdonosa van.  A lakbér mértékét kormányrendelet határozza meg, amelyet a bérlő havi rendszerességgel köteles fizetni. A fizetendő lakbér alapja a lakóingatlan hitelfelvételkor megállapított forgalmi értékének az 1,5 százaléka. Ezt az összeget a bérlő 12 hónapra elosztva havonta, egyenlő összegekben fizeti meg. Így egy 15 millió forgalmi értékű ingatlan esetében a lakbér havi 18.750, egy 10 millió forint forgalmi értékű ingatlannál pedig 12.500 forint.

Amennyiben a bérlő lakbérfizetésből eredő tartozásainak összege a hat havi lakbér összegét eléri vagy meghaladja, a bérbeadó, vagyis a NET a lakásbérleti szerződést felmondja. Ezzel a visszavásárlás lehetősége is megszűnik! Szintén felmondáshoz vezet az az eset, ha a bérlőnek a bérlő hat havi mértékű közösköltség-hátralékot halmoz fel.

Az ingatlan visszavásárlásának lehetősége

A program lehetőséget biztosít az adós számára, hogy ingatlanát – ha anyagi helyzete rendeződik – visszavásárolja. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. ugyanis az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg a hiteladós javára visszavásárlási jogot biztosít. A visszavásárlási jog bejegyzésre kerül az ingatlan-nyilvántartásba is, így biztosítva az adósnak a lehetőséget az ingatlan visszavásárlására, amennyiben anyagi helyzetében kedvező fordulat áll be.

A visszavásárlás vételára a NET által az ingatlanra fordított értéknövelő beruházások, valamint a bérlő helyett megfizetett kötelezettségeknek és a NET által a lakóingatlanért fizetett vételár – a visszavásárlás időpontjáig felszámított – jegybanki alapkamattal növelt összege. A visszavásárlási jog akkor gyakorolható, ha a bérlő a bérleti díjból vagy a bérleti jogviszonyból származó összes tartozását rendezte. Ez alól kivételt jelenthet az, ha az egyéb tartozás összegét beszámítják a visszavásárlási vételárba.

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. megszűnése

Egy 2020. május 26-án benyújtott törvénytervezet javaslatot tett a NET törvény hatályon kívül helyezésére, melynek értelmében a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2020. október 31-ével megszűnt. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait 2020. november 1-től a TLA Vagyonkezelő és –hasznosító kft. látja el. A fennmaradó feladatok, így a megmaradt bérleti szerződések kezelése, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőhöz kerülnek.