OMBUDSMAN

Az ombudsman, vagy más néven alapvető jogok biztosának fő feladata az alapjogokkal kapcsolatos visszásságok kivizsgálása. Egyszerre vizsgálja az egyéni, állampolgárokat érintő visszaéléseket és kontrollálja a közigazgatás helyes működését.

Magyarországon az ombudsman tagjai az alapvető jogok biztosa, illetve két helyettese, a jövő nemzedékek és a Magyarországon élő nemzetiségek érdekeit képviselő biztoshelyettesek.

Az ombudsman szó jelentése

Az ombudsman magyarul országgyűlési biztos, alapvető jogok biztosa. Germán eredetű szó, az umbod (megbízás) + mann (ember) szókapcsolatra vezethető vissza.

Az ombudsman eredete

Az ombudsmani intézmény gyökerei a 18. százara vezethetőek vissza, ahol XII. Károly svéd király elrendelte egy új hivatal felállítását, élén az ombudsmannal, melynek feladata a törvények és rendeletek betartása, és a közhivatalnokok jogszerű működésének ellenőrzése volt a király távolléte alatt. Eredetileg a végrehajtó hatalom része volt, az idők folyamán a jogállamiság és az emberi jogok védelmezője lett. A stabil demokráciákban honosodott meg közigazgatási kontrollszerveként. A 20. század második felében terjedt el világszerte.

Ombudsmani intézmény modellek

Több működési modell is létezik, többek között

 • az egységes ombudsmani modell,
 • az általános és szakosított hatáskörű intézmények és
 • a regionális szinten működő ombudsmanok.

Az Európai Tanács nem határoz meg kívánatos modellt, az intézményi struktúra az egyes országok államszervezetéhez illeszkedően alakítható.

Az ombudsman a visszásságokat és az alapjogok érvényesülését egyszerre vizsgálja a rendszerszintű közigazgatás és az egyéni tevékenységek terén is. Hogy melyik mekkora hangsúlyt kap, az egy másik megkülönböztetést eredményez. Eszerint az intézményrendszer lehet

 • alapmodell, ahol széles a vizsgált jogkör és a jelentés és beszámolás lehetősége is adott
 • jogállami modell, amely erősebben foglalkozik a közigazgatási szervek jogszerű működésével vagy
 • emberi jogi modell, ahol az egyéni szintű alapjogokkal való foglalkozás a hangsúlyosabb.

Ombudsman Magyarországon

Magyarországon az Ombudsman létrehozása előszőr 1989-ben merült fel. Ezt az Alkotmány is rögzítette. Az ombudsmani törvényt 1993-ban fogadta el a parlament és 1995-ben választották meg az első ombudsmanokat.

Az ombudsman hivatal Magyarországon alapvetően kétfajta szerepet töltött be. Egyrészt a nép ügyvédje, ahol az állampolgárok panaszainak gyors kezelése, panaszaik orvoslása a fő feladat. Másrészt feladata a közigazgatás kontrollálása is.

A magyarországi struktúra korábban egy több biztosból álló modell volt. 2012-ben viszont az új Alkotmány monokratikus tisztséget vezetett be, ami szerint minden döntés egy biztos kezében van, helyettesei és munkatársai az ő iránymutatása szerint járnak el. Az előző négy országgyűlési biztos helyett egy biztos – az alapvető jogok biztosa –, illetve két helyettes – a jövő nemzedékek és a Magyarországon élő nemzetiségek érdekeit képviselő – biztos maradt.

Ombudsman megválasztása

Az alapvető jogok biztosát a köztársasági elnök javaslatára parlamenti 2/3-dal választják meg 6 évre. A biztos egyszer újraválasztható. Kizárólag a Parlamentnek felelős, munkájáról évente beszámol.  A helyetteseket is a Parlament szavazza meg, személyükre az alapjogok biztosa tesz javaslatot. A megválasztásról szóló szabályokat az Alkotmány és az alapvető jogok biztosáról szóló törvények tartalmazzák.

Ombudsmani feladatkörök

Az ombudsman működésére nem létezik egy helyes szerepkör, feladat- és jogkörét a hivatalban levő személy, bár meghatározott fókusszal, de szabadon értelmezheti. Fő feladata az alapjogokkal kapcsolatos visszásságok kivizsgálása.

Intézkedési többek között a következők lehetnek:

 • Alapvető jogokkal való visszáságok orvoslására tehet ajánlást
 • Alkotmánybírósági eljárást indítványozhat
 • Kezdeményezheti önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát
 • Kezdeményezheti az ügyészség fellépését
 • Bűncselekmény esetén köteles, szabálysértés gyanúja esetén lehetősége van felelősségre vonást kezdeményezni
 • Jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz módosítását indítványozhatja
 • Éves beszámoló keretében ügyeket az Országgyűlés elé is terjeszthet

Az ombudsman nem vizsgálhatja az Országgyűlés, a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, a bíróság és a nem nyomozást végző ügyészség működését.

Nemzetközi tevékenység

Az ENSZ Emberi Jogi Intézménye – National Human Rights Institution, NHRI – 2014-től „A” státuszúvá minősítette a magyar ombudsman intézményét. Ekképp a legfontosabb nemzetközi tevékenységek:

 • Emberi jogi tanácsadás, konzultáció
 • Állásfoglalás, ajánlás, jelentés emberi jogi kérdésekben
 • Együttműködés hazai és nemzetközi emberi jogi szervezettel
 • Nemzetközi emberi jogi elvárások hazai implementálásban való segítségnyújtás
 • Kutatás és oktatás folytatása emberi jogi szakterületen
 • Társadalom tájékoztatása emberi jogi tekintetben

2021 nyarán az ombudsmanok világszövetsége „A”-ról „B”-re minősítené az alapvető jogok biztosát, mert úgy vélik nem foglalkoztak kellő mértékben számos problémával, úgy mint a:

 • Etnikai kisebbségek, LMBTQ emberek, menekültek helyzete
 • Médiapluralizmus
 • Civil szervezetek helyzete
 • Bíróságok függetlensége
 • Alkotmánybírósághoz való fordulás elmulasztása

Mikor és ki fordulhat az ombudsmanhoz?

Ombudsmanhoz fordulhat bárki, aki úgy véli, hogy valamely hatóság, közszolgálati szerv saját vagy egy közösség alapvető jogait sérti, vagy azokat közvetlenül veszélyezteti és a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket – kivéve a közigazgatási pert – már kimerítette. A biztos a megkeresést elutasíthatja, ha azt névtelenül nyújtották be, alaptalannak tartja, vagy úgy ítéli, hogy a szereplő visszásság csekély jelentőségű.