Osztalék

Az osztalék egy vállalat adott időszakban elért nyereségéből a részesedéssel rendelkező személyek számára nyújtott kifizetés.

Osztalék jelentése

Egy vállalat az adott évi vagy korábbi években felhalmozott nyereséget visszaforgathatja a vállalkozás fejlesztésébe, de amennyiben úgy ítélik meg, hogy az aktuális helyzetben nincs szükség a teljes felhalmozott nyereségre, annak egy részét osztalékként odaadhatja részvényeseinek. Az osztalékfizetés történhet készpénzben (banki átutalással), vagy a vállalat további részvényeket is adhat a részvényeseknek. Mértékéről a közgyűlés dönt. Az osztalékként kifizetett összeg a tulajdonosok között a tulajdoni hányad arányában kerül kiosztásra. A részvénytársaságok esetében a birtokolt részvények névértéke alapján számítják ki.

Osztalék kiszámítása

Értékét egy részvényre vetítve határozzák meg. Tehát a részvényesek osztalékhozamát az egy részvény után fizetett osztalék értékének és a birtokukban lévő részvények darabszámának a szorzata adja meg. Magyarországon az osztalékjövedelmet 15 százalékos személyi jövedelemadó terheli, melynek összegét a szolgáltató a kifizetés során levonja, így azt nem a magánszemélynek kell befizetnie az állam felé, ugyanakkor fel kell tüntetnie az osztalékjövedelmet adóbevallásában.

Az osztalék kifizetésének menete

Az osztalékfizetés szempontjából fontos dátum az úgynevezett szelvényvágás napja, amely dátumig vásárolt részvények után jogosultak osztalékra a részvényesek. A magántulajdonban lévő vállalkozások az osztalékfizetést előre rögzített menetrend alapján bonyolítják le, de dönthetnek úgy is, hogy a szokásostól eltérő menetrendet alkalmaznak az osztalékfizetés során.

Az osztalékfizetés szempontjából fontos a részvény megvásárlásának megfelelő időzítése! Olvassa el a fordulónapról szóló cikkünket is!

Eredménytartalék

A részvénytársaságok számára az osztalékfizetés nem pénzügyi költségként jelenik meg, hanem az adózás utáni jövedelmének újraelosztása a részvényesei között. A nyereség ki nem fizetett részét nevezzük eredménytartaléknak, amely a vállalkozás saját tőkéjén belül fog megjelenni a következő könyvelési periódustól. Az eredménytartalékot a vállalat használhatja forrásként üzleti tevékenysége finanszirozásához, vagy ki is fizetheti osztalékként a következő tárgyévekben.