P/B mutató

A P/B mutató arról nyújt információt, hogy a vállalat piaci értékeltsége mögött mennyi saját tőke van.

P/B mutató jelentése

A P/B (Price to Book) egy vállalat részvényének árfolyamát viszonyítja a vállalat könyv szerinti értékéhez. A befektetők és az elemzők által gyakran használt mutatóról beszélhetünk, ami segítheti az adott részvény elemzését és árazását.

A P/B mutató számítása, értelmezése

A P/B mutató kiszámításához szükség van az adott vállalat részvényének piaci árára, illetve az adott vállalat egy részvényére jutó könyv szerinti értékre. Egy vállalat könyv szerinti értéke a saját tőke, mínusz az elsőbbségi részvények értéke. Az egy részvényre jutó könyv szerinti értéket úgy kaphatjuk meg, ha a vállalat könyv szerinti értékét elosztjuk az összes forgalomban lévő részvény számával. Az így kapott szám megmutatja, hogy a befektetők egy részvényért mekkora összeget kapnának abban az esetben, ha értékesítésre kerülnének a vállalat eszközei.

P/B mutató kiszámítása

P/B mutató = Részvény piaci ára / Egy részvényre jutó könyv szerinti érték,

ahol: Egy részvényre jutó könyv szerint érték = (saját tőke – elsőbbségi részvények értéke) / kinnlevő részvények száma

Ha a P/B mutató értéke pontosan egy, akkor a vállalat árazása megegyezik a könyv szerinti értékével. Ha a mutató értéke nagyobb, mint egy, akkor a vállalat magasabb, ha pedig kisebb, mint egy, akkor a vállalat alacsonyabb piaci értékeltséggel rendelkezik, mint a könyv szerinti értéke.

A részvények piaci árfolyamában a befektetők jellemzően a vállalat jövőbeni pénztermelő képességét is beárazzák. Így például pozitív várakozások esetén a P/B-mutató könnyen egynél nagyobb értéket jelezhet. Emellett a vállalat jelenlegi értéke is meghaladhatja az általa birtokolt eszközök értékét, például immateriális eszközei vagy a versenytársakkal szemben fennálló valamilyen előnye miatt. Negatív várakozások esetén, például egy csődközeli vállalatnál, a részvény árfolyam már jóval alacsonyabb lehet, mint a vállalat eszközeinek értéke a főkönyvben.

A mutató korlátjai

Annak ellenére, hogy a P/B mutató egy megbízható fundamentális indikátor, nem alkalmas arra, hogy a befektetők kizárólag ez alapján hozzanak befektetési döntést.

A mutató hátránya, hogy nem használható minden esetben a vállalatok összehasonlítására. Egyrészt azért, mert az egyes országokban eltérhetnek a számviteli előírások és más összegek szerepelhetnek a főkönyvekben, könyv szerinti értékként. Másrészt azért, mert a különböző a szektorokban tevékenykedő vállalatok tőkeáttétele és eszközállománya eltérő lehet. Például a szolgáltató és az IT szektorban lévő vállalatok jellemzően kevesebb fizikai eszközzel rendelkeznek, mint egy termelő vállalat. Így az előbbiek esetén a magas, akár ötszörös, tízszeres P/B érték standardnak tekinthető.