P/E mutató

A P/E mutató értéke arról ad információt, hogy a befektetők egy vállalat adott időszaki nyereségének hányszorosáért tudják megvenni az adott vállalat részvényért.

A P/E mutató jelentése

A Price to Earnings mutató egy vállalat részvényének árfolyamát viszonyítja az általa megtermelt egy részvényre jutó nyereséghez (EPS). A mutató a befektetők és az elemzők által gyakran használt fundamentális indikátor. Segítségül szolgál egy részvény elemzésénél és árazásánál.

A P/E mutató számítása, értelmezése

Kiszámításához szükség van az adott vállalat részvényének piaci árára és az adott vállalat egy részvényére jutó nyereségének (EPS) az értékére. Az EPS-t, vagyis az egy részvényére jutó nyereséget úgy kaphatjuk meg, ha elosztjuk a vállalat által megtermelt profitot a forgalomban lévő részvények számával. Ezt az értéket a tőzsdén szereplő vállatok gyakran a beszámolójukban is publikálják. Az EPS (Earnings per Share) számítása során a leggyakrabban az elmúlt 12 hónap alatt megtermelt nyereséget használják. A vállalatok közzé szoktak tenni jövőre vonatkozó nyereség-előrejelzéseket is, amik akár a P/E mutató számítása során is felhasználhatók és összehasonlíthatók a múltbéli teljesítménnyel.

P/E mutató= Részvény piaci ára / Egy részvényre jutó nyereség

A P/E mutató esetében az alacsony érték jelzi az adott részvény alulárazottságát, vagyis, hogy a részvény árfolyamához viszonyítva magas az egy részvényre jutó nyereség. A magasabb P/E érték a túlárazottságot jelenthet vagy azt, hogy a befektetők a jövőben nagy növekedésre számítanak, ami a részvény árában már reflektálódott, de az egy részvényre jutó nyereségben még nem. Különösen sok példát látunk erre a technológiai iparágban, ahol a nagy növekedési potenciállal rendelkező, de még alacsony profitot termelő vállalatok részvényeinek piaci ára magas, míg a jelenleg termelt nyereségük alacsony. Sok befektető mégsem gondolja, hogy túlárazottságról lenne szó, mivel a részvények árfolyama már tartalmazza a jövőbeni nagy növekedést.

A mutató korlátai

A P/E mutató sok más fundamentális indikátorhoz hasonlóan csak egy bizonyos szempont alapján képes jellemezni egy adott vállalatot. Kizárólag ez alapján nem feltétlenül lehet felelős befektetési döntéseket hozni.

A mutató egyik hátránya, hogy értékét a részvényárfolyamon kívül kizárólag a nyereség befolyásolja. Ez egyrészt kizárja a veszteséges vállalatok P/E alapján történő összehasonlítását. Másrészt nem szolgáltat információt arról, hogy az adott vállalat a nyereséget milyen tőkeszerkezet mellett érte el. Így a P/E mutató könnyen jobbnak jelezhet egy eladósodott vállalatot, egy kisebb nyereséget termelő, de önfenntartó vállalatnál. Másrészt a különböző szektorokban tevékenykedő vállalatok esetén teljesen eltérő is lehet a jövedelmezőség, így érdemes azonos szektorban működő vállalatokat összehasonlítani.