Peer Group

A peer group olyan egyének, entitások vagy szervezetek alkotta csoport, ahol a csoport tagjai hasonló tulajdonságokkal és érdekekkel rendelkeznek.

Az emberek szintjén azonos peer groupba a hasonló társadalmi és gazdasági státuszú, azonos edukációs szinten lévő egyenének sorolhatók. Szervezetek szintjén a hasonló méretű, azonos szektorban, hasonló tevékenységet folytató vállalatok sorolhatók egy csoportba. A befektetések világában a peer groupok lehetőséget nyújtanak az elemzőknek, hogy a megfelelő kontextusban tudják összehasonlítani a különböző vállalatokat. Az egy csoportban szereplő vállalatok viszonyítási pontként, vagyis benchmarkként szolgálhatnak egymásnak az elemzés során.

A peer groupok használata

A peer groupok, vagyis az azonos jellemzők alapján történő csoportosítások alkalmazhatók a pénzügyek, a marketing, de akár a szociológia területén is. A csoportalkotás egyik alapelve, hogy az egyes csoportokban szereplő egyéneknek vagy szervezeteknek a tulajdonságaik mellett a viselkedésük is hasonló.

Például egy termék bevezetésekor a vállalatoknak elég a főbb vásárlói csoportokat azonosítani, akiket megcélozhatnak egy marketing kampánnyal, mivel a csoportok tagjainak jellemzően azonosak az elvárásai. Nem kell tehát minden egyes potenciális vásárlót egyedileg megkeresni.

A szociológusnak és közgazdászoknak sem kell feltétlenül minden egyes háztartást egyedileg megvizsgálniuk a társadalmi problémák feltárásához. Az azonos jövedelemmel, családi státusszal és edukációval rendelkező egyének ugyanis valószínűsíthetően ugyanazokkal a problémákkal néznek szembe és hasonlóképp reagálnak rájuk.

Peer group elemzés

Azontúl, hogy az egyes vállalatok elkülöníthető csoportokba sorolhatók, a peer groupok lehetőséget teremtenek a hasonló karakterisztikákkal rendelkező vállalatok egymással történő összehasonlítására. A peer groupok tagjai úgynevezett benchmarkként, vagyis viszonyítási pontként szolgálhatnak az elemzések során. A szervezetek szintjén jellemzően a hasonló szektorban tevékenykedő, közel azonos méretű vállalatok kerülhetnek ugyan abba a csoportba. A csoportok ugyanakkor nem teljesen homogének. Az egyes csoportokon belül felállítható egyfajta rangsor, ami tetején az adott csoport piacvezető és legnagyobb befolyással bíró tagjai szerepelnek. Ők hatással lehetnek a többiek viselkedésére is. A peer group elemzés segítségével könnyeben kiszűrhetők a csoportokon és szektorokon belüli anomáliák, esetlegesen gyengén teljesítő, illetve alul- vagy felülértékelt vállalatok.

A peer group elemzés során a vállalatokat, egyéneket a kvantitatív jellemzők mellett gyakran kvalitatív tulajdonságok alapján is értékelik az közgazdászok.