PESTEL elemzés

A vállalatok stratégiai és üzleti tervezése során egy gyakran használt makrokörnyzetet vizsgáló módszer a PESTEL elemzés (Political, Economic, Social, Technological, Enviromental, Legal).

PESTEL elemzés tartalma

A vállalatok elemzése során a saját fundamentális adottságok vizsgálatán felül elengedhetetlen a vállalatok környezetének megfigyelése is. A PESTEL néven emlegetett elemzés az adott vállalatot érintő politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai, környezeti és jogi tényezők feltárásával foglalkozik. A PESTEL elemzés célja a vállalat tágabb értelemben vett, közvetett környezetének a vizsgálata és azoknak a tényezőknek a feltárása, amelyek a befolyásolhatják a működését és jövedelmezőségét.

Politikai tényezők

A vállalatokat körülvevő politikai környezet alapvetően meghatározza az adott országban működő vállalatok tevékenységét és piaci lehetőségeit. Gazdasági tevékenységétől függően más és más tényezők gyakorolhatnak hatást az egyes vállalatokra. A következő politikai tényezők lehetnek befolyással a vállalatok működésére:

 • Adózási kondíciók
 • Politikai rendszer stabilitása
 • Kereskedelmi egyezmények és korlátozások
 • Külkereskedelmi politika
 • Korrupció
 • Bürokrácia
 • Sajtószabadság
 • Szociális és foglalkoztatási szabályok

Gazdasági tényezők a PESTEL elemzésben

A vállalat régiójában uralkodó gazdasági tényezők befolyásolják a gazdaság szereplők, így a vállalatok teljesítőképességét is. A jelentős hatással bíró makrogazdasági tényezők a következők:

 • Gazdasági növekedés mértéke
 • Kamatlábak
 • Infláció
 • Munkanélküliség szintje
 • Munkaerő-kínálat és kereslet
 • Bérszínvonal, jövedelem szint

Társadalmi tényezők

A társadalmi tényezők szintén hatással bírnak a vállalatok tevékenységére, ezért érdemes őket vizsgálni a PESTEL elemzés részeként. Az adott társadalmak szokásai és jellemzői mind kihívások elé állíthatják a vállalkozásokat. A következő társadalmi tényezőkre érdemes fókuszálni az elemzések során:

 • Demográfia, várható élettartam
 • Egészségügyi ellátórendszer helyzete
 • Oktatás, társadalom képzettsége
 • Társadalmi mobilitás
 • Jövedelem eloszlás
 • Kultúra, vallás és életmód
 • Fogyasztói magatartás

Technológiai tényezők

A vállatok lehetőségeit és tevékenységi körét alapvetően befolyásolja az adott ország vagy régió technológiai fejlettsége. A következő technológiai tényezők vizsgálata nyújthat segítséget az elemzés során:

 • Technológia fejlettségi szintje
 • Fejlesztési és beruházási politika
 • Infrastruktúra állapota
 • K+F szintje
 • Innováció ösztönzése és elérhető támogatások mértéke
 • Technológiai transzfer sebessége
 • Információs technológia szintje

Környezeti tényezők a PESTEL elemzésben

A vállalatok működésére a környezeti viszonyok is komoly hatást gyakorolnak, illetve napjainkban egyre nagyobb figyelem szegeződik a vállalatok környezeti hatásának értékelésére. A számos klímavédelmi, környezetvédelmi szabályozás mellett a vállatok tevékenységét a különböző érdekvédelmi szervezetek is figyelemmel kísérik. A vállalatoknak egyrészt eleget kell tenniük a környezetvédelmi szabályozásoknak, másrészt meg kell felelniük a fogyasztók és érdekvédelmi szervezetek vagy akár a fenntartható, ESG elvek alapján befektetők elvárásainak is. A következő környezeti tényezőket érdemes mérlegelni a PESTEL elemzés során:

 • Környezetvédelmi szabályozás
 • Klíma
 • Időjárás
 • Energiagazdálkodással kapcsolatos szabályozások
 • Hulladékkezelési szabályok
 • Környezetvédelmi szervezetek tevékenysége
 • Környezeti adottságok

Jogi tényezők

A PESTEL elemzés utolsó kategóriája a jogi tényezők feltárása, elemzése és értékelése. A jogi környezetbe beletartozik minden olyan szabályozás, rendelkezés, amelyeknek a vállalat meg kell, hogy feleljen a működése során. Általánosságban a jogi tényezők az alábbiak lehetnek:

 • Fogyasztóvédelem
 • Versenyjogi szabályozások
 • Foglalkoztatási törvények
 • Biztonsági előírások
 • Tulajdonjogi törvények
 • Társaságijogi szabályozások
 • Adatvédelem