Piaci részesedés

A piaci részesedés egy mutatószám, amely kifejezi, hogy az adott vállalat értékesítése mekkora részét teszi ki iparágban történt összes tranzakciónak.

Piaci részesedés jelentése

Kiszámításához el kell osztani a vizsgált vállalat által értékesített termékek mennyiségét vagy értékét az adott iparágban értékesített összes termék mennyiségével vagy értékével. Segítségével hasznos információkat kaphatunk az adott vállalat versenyképességéről és teljesítményéről a versenytársakhoz viszonyítva.

A piaci részesedés számítása

Kiszámításához meg kell határozni az adott vállalat piacát, vagyis az iparágát, amiben a vállalat tevékenykedik. Az iparág behatárolásánál döntő tényező a vállalat értékesítési tevékenysége. Ha például egy autógyártó vállalat a hazai piacra értékesít akkor érdemes az általa értékesített autók mennyiségét az összes belföldön eladott autó számához viszonyítani. Ha pedig az adott vállalat külföldön is értékesít, akkor már érdemes az adott országokban és régiókban végbement értékesítésekhez viszonyítani. A vállalatok piacának meghatározása a vállalati stratégia és az üzleti terv része. A mutató értéke visszajelzést nyújthat a befektetőknek a stratégia és üzleti terv előrehaladásáról vagy teljesüléséről. Illetve következtetni lehet belőle, hogy a vállalat piacvezető szerepben vagy kihívó szerepben versenyzik az adott iparágon belül.

A második lépés a vizsgálni kívánt időtáv meghatározása. El kell dönteni, hogy milyen hosszú időszak értékesítései kerülnek összehasonlításra az iparági számokkal. Az időtáv tetszőleges kiválasztható, amennyiben a megfelelő adatok rendelkezésre állnak vállalati és iparági szinten. Jellemzően üzleti évekre vonatkozóan szokták vizsgálni a vállalatok piaci részesedését az elemzők, mivel az értékesítési adatok a vállalatok éves beszámolóiban megtalálhatók, de tőzsdei cégeknél akár negyedéves időtávban is meghatározható a piaci részesedés.

Alkalmazása

A piaci részesedés hasznos indikátorként szolgálhat a befektetőknek és az elemzőknek egy vállalat vagy akár egy iparág versenyképességének meghatározása során. A vállalatok esetében a növekvő piaci részesedés egy pozitív változás, ami profitnövekedésre utalhat. Ezzel szemben a csökkenő érték jellemzően a profit csökkenését vagy stagnálását jelentheti, ami az értékesítési mennyiség vagy ügyfélkör csökkenéséből vagy abból ered, hogy a piac mérete nőtt, de a vállalat már nem tudott tovább növekedni.

Ezáltal a piaci részesedés az iparág állapotáról vagy piac méretéről is információval szolgálhat. A piaci részesdéses vizsgálata megmutathatja, hogy egy adott iparág piaca telített-e. Amennyiben igen, akkor a vállalatok csak úgy tudnak nagyobb részesedésre szert tenni, ha átcsábítják a konkurencia ügyfeleit, esetleg felvásárolják a versenytársakat.