Politikai kockázat

A politikai kockázat azokat a jellemzően negatív hatásokat foglalja magába, amelyek esetleges politikai döntések miatt a befektetők hozamait, a vállalkozások működését, jövedelmezőségét vagy kormányzatok tevékenységét érintik.

Politikai kockázat jelentése

A befektetők, a vállalatok és a kormányok nézhetnek vele szembe politikai döntésekből, eseményekből kifolyólag. Bár rendkívül nehezen mérhető, de a befektetési döntések meghozatala során fontos figyelembe venni.

Politikai kockázatok fajtái

A politikai kockáztok számos módon lehetnek befolyással a vállatok működésére és közvetve vagy követlenül befektetési eszközök árfolyamára. A politikai kockázatokat két nagyobb csoportra lehet osztani. Az egyik csoport a mikroökonómia kockázat, ami az olyan politikai döntésekből eredő hatásokat fogalja magába, amely jellemzően csak egy adott országban adott iparágon belül néhány vállalatot és azok befektetőit érintheti. Mikro kockázatok lehetnek például az olyan szabályozások, amik megnehezítik bizonyos vállalatok működését vagy amely kizárják bizonyos befektetések létrejöttét, projektek elindulását az adott országban. A mikro kockázatok jellemzően vállalat vagy projekt specifikusak és nem terjednek ki az iparág vagy ország összes szereplőjére

A politikai kockázatok másik kategóriája a makroökonómia kockázat. Amíg a mikro kockázatok csak bizonyos vállalatokat érintenek addig a makro kockázatok az adott országban vagy régióban gazdasági tevékenységet végző összes entitásra kifejtik hatásukat. Makro kockázatnak tekinthetők a például monetáris politikai, adópolitikai változások, amelyek hatásai akár régiós szinten is változásokhoz vezethetnek. Ide sorolható az adott országban politikai instabilitásból fakadó esetlegesen fellépő terrorizmus, zavargás, polgárháború és forradalom is.

A politikai tényezők hatásának egy tágabb kategóriája a geopolitikai kockázat. Olyan politikai döntések és események hatását számszerűsíti ez a mutató, amelyek globális szinten befolyásolják a piacok működését és befektetések hozamait.

A politikai kockázatok az úgynevezett országkockázatban is megjelennek. Az országkockázat a politikai tényezőkön felül a gazdasági és társadalmi kockázatokat is magába foglalja. Az országkockázatok felmérése szintén fontos a befektetések értékelése során.