Profit

A profit a gazdasági tevékenység során termelt nyereséget jelenti, amit a keletkező bevételek és a felmerülő költségek, ráfordítások különbségeként kapunk meg.

Profit jelentése

A vállalatok gazdasági tevékenységének alapvető célja a profitszerzés. Emiatt vállalatok profittermelő képessége határozza meg a teljesítményt, ami a befektetők és tulajdonosok számára is kiemelten fontos fundamentum. A vállalatok profitja a gyakorlatban az adott üzleti évben elért eredményt jelenti, amit a vállalatok üzleti évet záró beszámolójukban tesznek közzé.

profit jelentése

A bruttó eredmény és a profit kapcsolata

Egy vállalat bruttó eredménye az értékesítés nettó árbevételének és az értékesítés közvetlen ráfordításainak a különbsége. A vállalat nettó árbevétele az ügyfeleknek értékesített áruk és szolgáltatások értékével egyezik meg. Az értékesítés közvetlen ráfordításai azokat a költségeket jelentik, amelyek az áruk és saját előállítású termékek beszerzésénél, előállításánál és értékesítésénél merültek fel. A bruttó eredmény azt mutatja meg, hogy tisztán az értékesítésből mekkora profitja származott a vállalatnak a működés során felmerülő más, közvetett kiadásokat figyelmen kívül hagyva.

Üzemi eredmény

Egy vállalat üzemi eredménye már a működés során felmerülő költségeket is tartalmazza. Az árbevételből így nem csak az eladott áruk beszerzési értéke és az értékesítés során felmerült költségek kerülnek levonásra, hanem a vállalat működése során felmerülő más költségek is. Példaként megemlíthetők az iroda vagy a gyár bérleti díjai és a közműdíjak.

Pénzügyi eredmény

A pénzügyi eredmény a pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak különbségét jelenti. Pénzügyi bevételnek számít például a más vállalatokban birtokolt részedések után kapott osztalék, a befektetett pénzügyi eszközök után kapott kamat vagy hozam. Pénzügyi ráfordításnak pedig a pénzeszközök után fizetendő kamatok vagy a befektetett pénzügyi eszközökből származó veszteség. A pénzügyi eredmény azt mutatja meg, hogy egy vállalatnak milyen nyeresége származik olyan pénzügyi műveletekből, amik nem az értékesítéshez kapcsolódnak.

Adózás előtti eredmény

Az adózás előtti eredmény az üzemi eredmény és pénzügyi eredmény összege. Azt mutatja meg, hogy a vállalatnak mekkora profitja keletkezett az üzleti és pénzügyi tevékenységéből még a társasági adófizetés előtt.

Adózott eredmény

Az adózott eredmény az az összeg, ami a vállalatnál marad az adók befizetése után. Tehát ez az a profit, ami a vállalat tulajdonosait illeti. Az adózási utáni profitot a vállalat osztalékként kifizetheti a tulajdonosoknak vagy visszaforgathatja a vállalatba.

A vállalatotok által termelt profitok fontos elemei a vállalatok és részvényeik értékelésnek. A különböző eredmények olyan jövedelmezőségi mutatók alapját képezik, mint az árbevétel-arányos nyereség (ROS), a sajáttőke-arányos nyereség (ROE) vagy az eszközarányos nyereség (ROA).