Reálhozam

A reálhozam a befektetésünkön elért nyereség csökkentve az infláció értékével, vagyis a pénz vásárlóerejének csökkenésével.

A reálhozam egy fontos gazdasági mutató, melyet érdemes ismerni és helyesen használni. Értéke megmutatja a reálkamatláb szerinti hozam növekedést. Ezért a reálhozam megértéséhez először tekintsük át a kamatozás lényegét. Kamatot fizetünk a hitelünkért, illetve kamatot kapunk befektetéseinkért, vagyis a kamat a hitelfelvétel költsége és a megtakarítás hozama. A kamatláb ezt a költséget vagy hasznot testesíti meg százalékos formában.

Nominális és reálhozam közötti különbség

Reál- és nominális hozam és kamat

A nominálkamat a szerződés szerinti fizetendő kamatot jelöli. Ez a hitel névleges költsége és a befektetések nominális hozama. Ugyanakkor fontos megkülönböztetni a reálkamatot a nominál kamattól. A reálkamat a nominálkamat inflációval csökkentett értéke. A megkülönböztetésre azért van szükség mert a gyakorlatban nem csupán a kamatok névleges értéke a fontos, hanem a konkrét javak, szolgáltatások mennyisége is, melyet a kamat összegéből vásárolni lehet.

Ezt a pénz vásárlóerejének nevezzük. Ez pedig az idő múlásával, az infláció, az árak emelkedésének következtében rendszerint csökken. Eltérő időpontokban kifizetésre kerülő pénzmennyiségek vásárlóerejét nem lehet egyszerűen összehasonlítani, figyelembe kell venni az adott időben érvényes árakat.

A reálkamat tehát a pénz vásárlóerejének változását fejezi ki, befektetés esetén a reálhozamot, hitel esetén pedig a reálköltséget. Egyéb pénzügyi befektetések esetén a reálhozam a kapott kifizetések (kamat vagy osztalék), illetve árfolyamnyereség összegének inflációval csökkentett értéke.

Az alábbi ábrán láthatjuk, hogy hogyan alakult az utóbbi években az infláció Magyarországon. A 2021-es évben az értéke például 5% körül is járt, így például hiába ért el egy befektető évi 3 százalékos hozamot, az így megszerezett összegen már kevesebb árut vagy szolgáltatást tudott megvásárolni, mint egy évvel korábban.

forrás: KSH

Reálkamat és reálhozam számítása

A reálhozam számítási képlete:

Nominális hozam – infláció = reálhozam

Tekintsünk át egy példát. 1.000 eurót fektetünk be fix 2,5 százalékos nominális hozammal, egy év múlva tehát 1.025 eurót vehetünk át. A nominál hozam így 25 euró lesz. Ugyanakkor, ha az infláció mértéke a következő évben 3 százalék lesz, ami azt jelenti, hogy az addigi 1.000 euróért megvásárolt termékeket és szolgáltatásokat már csak 1.030 eurórért tudjuk megvenni a következő évben. Tehát összességében hiába a 25 eurós hozam, az infláció miatt 5 eurós reálérték csökkenést mutat a hozamunk.

A százalékban mért reálhozam a fenti példa esetén megbecsülhető a következő képlettel is:

2,5%-3%=-0,5%.