RMAX index

Az RMAX index egyike az Államadósság Kezelő Központ által számított indexnek, mely a rövid lejáratú magyar állampapírok árfolyamának nyomon követését segíti.

Az indexkosárban 105 nap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix kamatozású magyar államkötvények és forintban kibocsátott diszkontkincstárjegyek szerepelnek. Jelentőségét a magyar pénzpiaci alapok körében betöltött gyakori referenciaindex szerepének köszönheti.

Mit jelent a referenciaindex a befektetési alapok esetében? Olvassa el a benchmarknak is nevezett viszonyítási alapokról szóló cikkünket is!

Az index hivatalos magyar neve Profitvadász Rövid Lejáratú Magyar Állampapír Index. Az index bázisát az 1996. december 31-i kereskedési napon mért érték jelenti, mely 100 pontnak tekinthető. Aktuális értékét az Államadósság Kezelő Központ ezen oldalán lehet megtekinteni.

Az index számítási módszere megfelel a European Federation of Financial Analysts’ Societies által lefektetett total return index koncepció által támasztottokkal. A total return index koncepció sajátossága, hogy bruttó árfolyamokatszámol, így a felhalmozott kamatok folyamatosan növelik az index értékét. A lejárt papírok, illetve a kamatok újra befektetése automatikusan történik az indexkosárban szereplő értékpapírok százalékos súlyának megfelelően. Az index aktualizálására legfeljebb havi 4 alkalommal van lehetőség. Ennek megfelelően az index megfelelő piaci referenciaindexként szolgál intézményi, illetve magánbefektetők számára is egyaránt.

Az RMAX index összetétele

Az RMAX indexbe kerülésnek három alapfeltétele van.

  • Egyrészt nyilvánosan kibocsátott fix kamatozású magyar államkötvénynek vagy diszkontkincstárjegynek kell lennie az adott értékpapírnak.
  • Másrészt szerepelnie kell az Elsődleges Forgalmazói árjegyzési körben, továbbá az Elsődleges Forgalmazóknak másodpiacokon is jegyezniük szükséges a papír eladási, illetve vételi árfolyamát.
  • Harmadrészt az indexkosárba történő felvétel értéknaptól számítva több, mint 91, de kevesebb mint 365 nap lejáratig tartó hátralévő futamidővel szükséges, hogy rendelkezzenek.

Az egyes indexkosárban szereplő államkötvények és diszkontkincstárjegyek értékesítésüknek megfelelő névértékkel kerülnek az indexbe. Az indexkosárbeli súlyuk megfeleltethető az aukción elfogadott mennyiségüknek megfelelő névértéküknek és az indexkosár teljes névértékének hányadosával.

Az indexkosár nem fix, összetétele változhat. Új rövid lejáratú kötvények kibocsátásán túl a kosár bővülhet, ha egy már forgalomban lévő magyar államkötvény lejáratig hátralévő futamideje 365 nap alá csökken, illetve kikerülhet egy adott értékpapír az összetevők közül, amennyiben annak hátralévő futamideje 105 nap alá csökken.

MAX indexcsalád

Nem az RMAX az egyetlen állampapír hozamok változását mérő index. Az RMAX a MAX indexcsalád tagjai közé tartozik. A MAX indexcsaládra általánosan jellemző, hogy passzív menedzselésük mellett lejárati tartományukban jól diverzifikált államkötvény portfóliónak feleltethetők meg. Portfóliójukban belföldön kibocsátott forintban denominált fix kamatozású kötvények szerepelnek. A MAX indexcsalálád a következő tagokkal rendelkezik jelenleg:

  • CMAX vagy MAX Composite index: Olyan állampapírokat és diszkontkincstárjegyeket tartalmaz, melyek lejáratig hátralévő futamideje legalább 105 nap.
  • HMAX: Olyan állampapírokat és diszkontkincstárjegyeket tartalmaz, melyek lejáratig hátralévő futamideje legalább 1095 nap.
  • MAX: Olyan állampapírokat és diszkontkincstárjegyeket tartalmaz, melyek lejáratig hátralévő futamideje legalább 365 nap.
  • RMAX: Olyan állampapírokat és diszkontkincstárjegyeket tartalmaz, melyek lejáratig hátralévő ideje legalább 105 nap, de kevesebb, mint 365 nap.
  • ZMAX: Olyan állampapírokat és diszkontkincstárjegyeket tartalmaz, melyek lejáratig hátralévő futamideje legalább 14 nap, de kevesebb, mint 182 nap.

Létezett még korábban az ÁKK gondozásában a BMX indexek is, melyek 3, 5, 10, illetve 15 éves futamidejű referencia-kötvények árfolyamát követték, azonban az Államadósság Kezelő Központ ezen indexek közzétételét 2020. március 31-i hatállyal beszűntette.