Rulírozó hitel

A rulírozó hitel alatt a forgóeszközökre, tehát a vállalat mindennapi működéséhez szükséges eszközök vásárlásra nyújtott szabad felhasználású rugalmasan igénybe vehető hitelkeretet értünk.

Tehát ez a típusú hitel a vállalatoknak elsősorban rövid távú finanszírozási igények áthidalására alkalmas.

Kinek és milyen esetekben előnyös ez a hiteltípus?

A rulírozó hitelt gazdálkodó társaságok számára találták ki. Az igénybe vevők között vállalatokat, egyéni vállalkozókat, egyéb gazdálkodó szervezeteket és mezőgazdasági őstermelőket találunk.

A hitelkeret megfelelő esetleges ügyletmenetből következő likviditási igények, vagy szezonális finanszírozási igények áthidalására. Amennyiben egy vállalatnak még nem érkezett be a bevétele az előző értékesítésből, de szüksége lenne a gyártáshoz a készletek feltöltéséhez, akkor a rulírozó hitel megoldást jelenthet az erre szükséges összeg előteremtésére.

Alkalmas továbbá előfinanszírozási forrásszükségletek biztosítására is. Bizonyos pályázatok megkövetelhetik, hogy előzetesen finanszírozza meg a vállalat a felmerülő költségeket és csak utólag, a számlák bemutatása mellett kerül kifizetésre a támogatás. Ilyen esetekben az előfinanszírozás igényelte plusz likviditás megteremthető a rulírozó hitel igénybevételével.

Az így felvett összeg szabadon felhasználható. Igénybevétele, illetve visszatörlesztése az ügyfél igényei szerint, annak kezdeményezésére történik. Egyedi elvek alapján történik a hitelkeret, az esetleges biztosítékok, illetve a hitelkamat mértékének meghatározása is. Az ügyfelek csak a felhasznált összeg után kötelesek kamatot fizetni. A rendelkezésre állási díj azonban a hitelkeret igénybevételének hiányában is fizetendő. A konstrukcióban a hitelkeret mértékéig történő hitelfelvétel, illetve annak visszatöltése, vagyis a hitel visszafizetése az ügyfél kezdeményezése által történik.

A rulírozó hitel típusai

A rulírozó hitelnek fedezeti szempontból különféle típusait különböztethetjük meg. Megállapodás függvényében lehet fedezett vagy fedezetlen.

Fedezetül szolgálhat valamilyen ingatlan vagy ingó vagyon zálogjoga, egyéb pénzügyi biztosíték, illetve adott esetben más jogalany kezessége. A biztosítékul szolgáló vállalati eszközök értékeltségének általában nem a maximumáig van lehetőség hitel felvételére. A biztosítékul szolgáló eszközök százalékában szokás meghatározni egy felső határt, egy úgynevezett sapkát, mely kijelöli a hitelkeret maximális mértékét.

Felvett hitel visszafizetésének hiányában nem a biztosítékul szolgáló eszközök lefoglalásra kerülhetnek. A pénzintézet ezek értékesítéséből csökkentheti az esetleges veszteségét.

A rulírozó hitel előnyei

  • A hitelkeret rugalmasan hozzáférhető, illetve törleszthető.
  • Szabad felhasználású hitelként értelmezhető.
  • Kamatot csak a ténylegesen igénybe vett kölcsön összege után kell fizetni. 

A rulírozó hitel hátrányai

  • Kockázatos hitelfelvételi lehetőség lehet, amennyiben nem átgondolt likviditási stratégia részeként alkalmazzák.
  • A hitelkeret átgondolatlan használata negatív befolyással lehet az ügyfél hitelminősítésére.
  • A rendelkezésre állási díj összege fizetendő a hitelkeret igénybevételének hiánya esetén is.