Shiller P/E mutató

A Shiller P/E egy ciklikusan igazított árfolyam-nyereség hányados. A mutató alapja, hogy a jelenlegi árfolyamot az eszköz tízéves átlagos nyereségéhez viszonyítja.

A Shiller P/E mutató használata

A mutatót legtöbbször szélesebb részvénypiacot lefedő indexekre alkalmazzák. A mutató segítségével ilyen módon piacok általános értékeltségéről nyerhető információ. Különféle piacok értékeltsége összehasonlítható, illetve historikus adatok alapján az aktuális piacok túlértékeltnek, esetleg alulértékeltnek minősíthetők.

A Shiller P/E mutató nem más, mint egy ciklikus, inflációval kiigazított árfolyam-nyereség hányados. A mutató inflációval korrigált tíz évnyi átlagos nyereség és az aktuális árfolyamhányadosát méri. Elnevezését az amerikai Yale Egyetemen oktató Robert Shillerről kapta. Az említett közgazdászhoz kötődik a mutató népszerűsítése. A mutató megnevezésére használatos még a CAPE hányados, illetve a P/E 10 megnevezése is. Előbbi a Cyclically-Adjusted Price-to-Earnings Ratio angol kifejezésből képzett betűszó. Utóbbi a mutató azon tulajdonságára utal, hogy a tíz évnyi átlagos nyereségéhez viszonyítja az árfolyamot.

A mutató számítása általában nem egyedi részvényekre, hanem piacokat jellemző részvényindexekre történik. Megállapítása az alábbi formula szerint meg végbe:

Shiller P/E = Árfolyam/ Az elmúlt 10 év inflációval kiigazított átlagos nyeresége

Shiller P/E jelentősége

A mutató értelmezéséhez megkerülhetetlen a P/E mutató megértése. A P/E egy a vállalatok értékeltségét mérni hivatott mutatók közül. A mutató számítása során a részvény aktuális árfolyama az egy részvényre jutó eredménnyel, vagyis EPS-sel kerül leosztásra. A P/E tehát arra mutat rá, hogy hány évnyi jelenlegi profitot hajlandók a befektetők kifizetni a vállalat részvényeiért. Egy adott vállalat P/E rátáját szokás összehasonlítani az adott vállalat iparági átlagával. Az összehasonlítás így egy relatív értékeléseket tesz lehetővé. Amennyiben egy vállalat P/E mutatója az iparági átlag alatt van akkor az olcsónak, míg ellenkező esetben drágának mondható az iparág többi szereplőjéhez képest.

A megközelítés bár sok szempontból használható, ezzel együtt két jelentős torzítást tartalmaz. Ezen hiányosságok egyike, hogy a piac átlagos P/E rátája nem stabil. Az átlagos P/E ráta is jelentős kilengéseket mutat. Némely esetben általános piaci – vagy részpiaci – túlárazottságról beszélhetünk, míg alulértékelt piacok esetén van tér a növekedés előtt.

A másik torzítás pedig az üzleti ciklusokkal áll összefüggésben, vagyis a mutató figyelmen kívül hagyja, hogy bizonyos szektorokban a vállalati nyereségesség nagyban függ az üzleti ciklusok periodikusságától. Ilyen formán az, hogy a ciklus mely periódusában vizsgáljuk a P/E mutatót nagyban torzítani fogja annak értékét. E két tényező indokolja a Shiller P/E mutató használatát. A Shiller P/E azáltal, hogy tíz év átlagos nyereségét vizsgálja megkísérli kiszűrni az üzleti ciklusokból következő nyereségességi torzításokat, illetve az eltérő időbeli értékeket inflációval korrigálja. Továbbá azáltal, hogy indexekre számolják a mutató információt nyújt a piac általános értékeltségéről.

A Shiller P/E használata

A Shiller P/E mutatót elsősorban részvényindexekre szokták számolni. Az indexekre számolt mutató emelkedése az árfolyamok profitot meghaladó mértékű növekedését, míg a mutató csökkenése az árfolyamok eredményekhez képest vett jelentősebb csökkenését jelentik. A mutató növekedhet tehát, ha növekednek az árfolyamok változatlan eredményesség mellett, vagy növekedhet akkor is, ha csökken az eredményesség, míg az árfolyam nem változik. A magas értékek magas értékeltséget jelentenek az eredményességhez viszonyítva. Az alacsony értékek pedig a megtérüléshez viszonyított alacsony árfolyamokat tükröznek.

A mutatót általában hosszú időtávot érintő grafikonon szokás ábrázolni. Megmutatja, hogy az adott piacon – amelynek releváns részvényindexét vizsgáljuk – hány évnyi profijukért forognak átlagosan a részvények. Az aktuális értéket a hosszú távú átlaghoz szokás viszonyítani. A hosszú távú átlag fölötti értékek esetében esélyesebbnek mondható egy piaci korrekció vagy medvepiac kialakulása. Ezzel együtt pozitív növekedési várakozások mellett az átlag fölötti érték akár évekig is fennmaradhat, illetve növekedhet tovább. Fontos kritikája továbbá a mutató előrejelzés célú használatának, hogy az idők folyamán fontos számviteli változás történt, mely torzíthatja a mutató jelenlegi értékének múltbeli értékekkel történő összehasonlíthatóságát.

A Shiller P/E továbbá felhasználható különféle piacok egymáshoz viszonyított értékeltségének összehasonlítására. Ez olyan esetekben lehet hasznos elsősorban, amikor az egyszerű P/E mutató használata félrevezető lehet az indexben meglévő strukturális különbségek miatt.

Előnyei

  • Összehasonlíthatóvá teszi a piacok historikus értékeltségét.
  • Lehetővé teszi különféle piacok egymáshoz viszonyított értékeltségének összehasonlítását.
  • Kiküszöböli az infláció, illetve az üzleti ciklus okozta torzításokat.

Hátrányai

  • Számviteli változások torzításokat okozhatnak a jelenlegi és a múltbeli adatok összehasonlítása során.
  • Előrejelző képessége megkérdőjelezhető. Az átlaghoz való visszatérés egyrészt kérdéses, illetve túlértékeltségei vagy alulértékeltségi állapot évekig is eltarthat.