Származtatott ügylet

A származtatott ügylet – más néven származékos ügylet, derivatíva vagy származtatott pénzügyi eszköz – tőzsdén vagy tőzsdén kívüli piaci termék, melynek  árfolyama, értéke valamely másik, mögöttes termék, termékcsoport vagy referenciaérték árfolyamából, értékéből származik – neve is innen ered.

Származtatott ügylet jelentése

Az ügylet maga egy szerződés két vagy több fél között. A mögöttes termék lehet például részvény, kötvény, deviza, kamatláb, nyersanyag vagy tőzsdeindex. A derivatívák ára a mögöttes termékek árfolyamingadozásából ered.

származtatott ügylet jelentése

Származtatott ügylet a tőzsdén és tőzsdén kívül

Származtatott ügyletek köthetőek tőzsdén vagy tőzsdén kívüli, úgynevezett OTC (Over the Counter) piacon. Arányaiban több OTC ügylet zajlik, mint tőzsdén kötött. Az OTC ügyeltek nagyobb hozamot ígérnek, a kontraktusok feltételei személyre szabhatóak, ám szabályozatlan működésük miatt sokkal kockázatosabbak. A szabályozott, elszámolóházon keresztül kötött tőzsdei derivatívak kiszámíthatóbbak és biztonságosabbak.  

A származtatott ügylet céljai

A származtatott ügyletek fő céljai:

  • Egy mögöttes eszköz árfolyamkockázatának kivédése
  • Profit szerzése a mögöttes eszköz árfolyamára történő spekulációból
  • Portfólió értékek növelése, diverzifikálása

A származtatott ügylet lehetséges formái

A származatott ügyleteknek legismertebb és leggyakrabban használt három fő formája:

  • swap és CFD szerződések
  • Futures és Forwards határidős ügyletek
  • Opciós ügyletek

Swap és CFD szerződések

A swap egy összetett csereügylet, mely különböző pénzügyi eszközök jövőbeli cseréjét foglalja magába. Két leggyakoribb formája a kamatláb swap, amikor a két fél az adott devizára vonatkozó kamatot cseréli ki; és a deviza swap, amikor a deviza összegét is kicserélik. Utóbbi például olyan vállalatok számára hasznos eszköz, amelyek jelentős import vagy export tevékenységet végeznek és az ebből eredő árfolyamkockázatot mérsékelni szeretnék.

A CDF (Contracts for Difference) egy fiatal, de nagyon népszerű származtatott ügylet. A megállapodás a brókercég és a befektető között jön létre és legtöbbször tőkeáttétellel valósul meg. Ahogy az eszköz neve is mutatja, a kontraktus keretein belül csak a vételi és eladási ár különbsége kerül elszámolásra, a befektetés teljes értéke nem.

Határidős ügyletek

Határidős ügylet esetén a szóban forgó eszköz egy rögzített későbbi időpontban, meghatározott áron gazdát cserél. Két típusa van: futures és forwardok. A kettő között az a különbség, hogy a futures ügyletek a tőzsdén, míg a forwardok a tőzsdén kívül zajlanak. A tőzsdei ügylete szabványosítottak, a tőzsde mint a feleket összekötő és a cserét felügyelő platform van jelen, és így kevesebb a kockázat is.

A futures ügyletek két fél közötti szerződést jelentenek egy adott termék cseréjéről egy előre meghatározott áron egy adott időpontban.  A szerződés eladási vagy vételi kötelezettséget jelent, tehát a cserének az adott időpontban meg kell történnie.

Opciós ügyletek

Az opció olyan tőzsdei eszköz, mely által tulajdonosa jogot formál az opcióban foglalt alapeszköz vételére vagy eladására egy előre meghatározott jövőbeni időpontig, az opcióban meghatározott áron.