THM

THM, azaz Teljes Hiteldíj Mutató mértéke azt fejezi ki, hogy hitelfelvétel esetén egy év alatt a tőkén felül mekkora összeget kell visszafizessen az adós.

Magyarországon a mutató értékének feltüntetése minden hitelező számára kötelező  lakossági hitelek hirdetése esetén. Az adott hitel költségeit nem csupán a hitel kamata adja, ezért érdemes a THM-et használni különböző hitelek összehasonlítására, mely mutató számos egyéb költséget is tartalmaz.

A THM jelentése

Ez a mutató hivatott jelezni, hogy az adott hitel felvétele után az adósnak egy év alatt a tőkén felül mekkora összeget kell visszafizetnie. Százalékban szokás feltüntetni, megmutatja a hitel összes költségének arányát a hitel teljes összegéhez viszonyítva. Minél alacsonyabb az értéke, annál kedvezőbb a hitel, hisz alacsonyabb a teljes visszafizetendő összeg. A kereskedelmi megjelenítés során – tévében, plakátokon –, általában 5 millió forintos összegű, 20 éves futamidejű hitelkonstrukció alapján számítják.

Mi kerül beszámításra a THM értékébe?

 • A hitel kamata
 • Hitelfolyósítási díj
 • Kezelési költség
 • Ügyintézési vagy hitelbírálati díj
 • Hitelközvetítőnek fizetendő díjak és jutalékok
 • Bankszámlavezetés költsége
 • Egyéb adminisztrációs díjak

Ezen felül lakáshitelek esetén a következő tételek is a THM részét képezik:

 • Értékbecslés díja
 • Helyszíni szemle díja
 • Ingatlan nyilvántartási eljárás díja
 • Tulajdoni lap lekérésének díja
 • Jelzálog bejegyzés földhivatali díja

A THM-be az alábbi tételek nem kerülnek bele:

 • Késedelmi kamat és nemfizetésből eredő további díjak
 • Közjegyzői díj
 • Ügyvédi díj
 • Fedezetre kötendő biztosítás és garancia díja
 • Szerződésmódosítás díja
 • Elő- és végtörlesztési díj
 • Átutalási díj

Mivel a THM a kamat felett számos egyéb díjat is tartalmaz, ezért érdemes ezt használni a különböző hitelek költségeinek összehasonlításakor, hiszen a kamat alapján történő összehasonlítás a felmerülő egyéb költségek miatt téves döntéshez vezethet.

Hogyan számítható ki a Teljes hiteldíj mutató?

A THM-et az alábbi képlettel számoljuk, ha a hitel folyósítása egy részletben történik.

THM kiszámítása

H: a hitel összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő – a pénzügyi intézménynek fizetendő – költségekkel

Ak: a k-adik törlesztőrészlet összege, 

m: a törlesztőrészletek száma,

tk: a k-adik törlesztőrészlet években vagy töredékévekben kifejezett időpontja,

i: a THM értéke

A THM-et az alábbi képlettel számoljuk, ha a hitel folyósítása több részletben történik.

THM számításának képlete

Ak: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő - a pénzügyi intézménynek fizetendő - költségekkel, 

Ak’: a k’ sorszámú törlesztőrészlet összege,

m: a hitelfolyósítások száma, 

m’: a törlesztőrészletek száma, 

tk: a k-adik hitelfolyósítás években vagy töredékévekben kifejezett időpontja, 

tk’: a k’-adik törlesztőrészlet években vagy töredékévekben kifejezett időpontja, 

i: a THM értéke