Tőke

A tőke egy tág kifejezés, amely leír minden olyan dolgot, amely értéket vagy hasznot jelent tulajdonosának. Ez jelenthet például egy gyárat és a gépeket, szellemi tulajdont, szabadalmakat, vagy akár egy vállalkozás vagy egyén pénzügyi eszközeit.

A vállalkozások az áruk és szolgáltatások előállítási költségeinek fedezésére használják a tőkét profitszerzés céljából. A klasszikus közgazdaságtan szerint az alapvető termelési tényezők egyike, ami vállalkozás elindításához és fenntartásához szükséges. Tehát a termelési folyamatban használt javak gyűjtőfogalma.

Típusai

  1. Működő tőke
  2. Saját tőke
  3. Kölcsöntőke

Tőke szerepe a gazdaságban

A tőke a szabad piacgazdaságok működését lehetővé tevő elem. A kapitalista gazdaságok növekedését a pénz áramlását kezelő bankrendszer biztosítja, amely a gazdaság megtakarításainak összegyűjtésével fedezi az újabb és újabb befektetéseket. A tőkefelhalmozódással a befektetések aktivá teszik a tőkét, ideális esetben megtérülő termelőeszközzé válik.

Működő tőke

A vállalkozás működő tőkéje a napi kötelezettségek teljesítésére rendelkezésre álló likvid tőke. A forgótőke a vállalat rövid távú likviditását méri. Pontosabban, ez azt jelenti, hogy képes-e fedezni tartozásait és egyéb kötelezettségeit, amelyek egy éven belül esedékesek.

Saját tőke

Többféle formában jelenhet meg. Jellemzően különbséget tesznek a magántőke, az állami és az ingatlantőke között. A magán- és az állami tőkebefektetések többsége vállalati részvények megvásárlásának útján történik Az egyetlen különbség az, hogy az állami tőkét a vállalkozás részvényeinek tőzsdén történő értékesítésével, míg a magántőkét egy zárt befektetői csoport közötti értékesítésével lehet növelni.

Kölcsöntőke

Egy vállalkozás szerezhet hitellel is tőkét, ezt kölcsöntőkének hívjuk. Állami és magán forrásokból egyaránt beszerezhető. A legtöbb vállalat számára ez általában bankoktól vagy más pénzügyi intézetektől felvett hitelt, vagy kötvények kibocsátását jelenti.

A magánszemélyekhez hasonlóan a vállalkozásoknak is aktív hitelképességgel kell rendelkezniük a kölcsöntőke megszerzéséhez. A kölcsöntőke rendszeres visszafizetést igényel kamatokkal együtt. A kamatlábak a rendelkezésre bocsátott tőke típusától és a hitelfelvevő pénzügyi hátterétől függően változnak.

Tőkeköltség

A tőkeköltség fogalmát széles körben használják a közgazdaságtanban és a számvitelben is. Más néven a vállalkozásba történő befektetés alternatív költségeként is szoktak hivatkozni rá. A tőkeköltség azt a pénzt jelenti, amelyre a vállalatnak szüksége van egy projekt megvalósításához, például új berendezések vásárlásához vagy új épület építéséhez. A bölcs vállalatvezetés csak olyan kezdeményezésekbe és projektekbe fektet be, amelyek hozama meghaladja a tőkeköltséget.

A súlyozott átlagos tőkeköltség (WACC) általában magában foglalja mind a saját, mind a kölcsöntőke költségeit, súlyozva a vállalat preferált vagy meglévő tőkeszerkezetével.

A tőkeköltség a befektető szempontjából az a megtérülés, amelyet elvárhat azért cserébe, mert biztosítja a vállalkozás tőkéjét. Más szavakkal, ez a vállalat saját tőkéjének kockázatának értékelése. Ennek során a befektető megvizsgálhatja a társaság pénzügyi eredményeinek változékonyságát annak megállapítására, hogy egy bizonyos részvény túl kockázatos, vagy jó befektetést lenne.