Tőzsde

A tőzsde egy piac, ahol értékpapírokkal, árukkal, származtatott termékekkel és más pénzügyi eszközökkel kereskednek a kereslet és a kínálat viszonyai által meghatározott árfolyamon.

Tőzsde jelentése

A tőzsde elsődleges célja a tisztességes és rendezett kereskedés. A vállalatok tőzsdék segítségével tudnak tőkét bevonni a részvényeik eladásán keresztül. A tőzsdéken lezajló árfolyammozgásokból következtetni lehet a gazdaság állapotára.

A tőzsde egy koncentrált, szabályozott keretek között működő piac, ahol a kereskedést nagy forgalomban, gyorsan, hatékonyan, meghatározott szabályok szerint tudják lebonyolítani. A tőzsde és az értékpapírpiac közvetlen tőkeáramlást tesznek lehetővé. Mint pénzügyi közvetítők közvetlen kapcsolatot biztosítanak a megtakarítók és a tőkét igénylők között.

A tőzsde lehet egy fizikai helyszín, ahol a kereskedők üzleti tevékenység folytatására találkoznak, vagy elektronikus platform. Az utóbbi évtizedben a kereskedelem teljesen elektronikus tőzsdére váltott. A kifinomult algoritmikus áregyeztetés biztosítja a tisztességes kereskedést anélkül, hogy minden tag fizikailag jelen lenne. Magyarországon a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) biztosít lehetőséget a tőzsdei kereskedelemre.

A tőzsdéknek két típusát különböztetjük meg az árú- és az értéktőzsdét.

Árutőzsde

Az árutőzsdén fizikai áruk adásvétele történik. Jellemzően energia hordozókkal, ipari nyersanyagokkal, mezőgazdasági termékekkel lehetséges a kereskedés. Ide tartozik tehát például az arany, az ezüst, az olaj, a földgáz, a búza, a kukorica, a kávé, a pamut és a cukor vásárlása és eladása.

Értéktőzsde

Az értéktőzsdén az értékpapírok, valuta és deviza adásvétele zajlik. Az értékpapírtőzsde a leggyakoribb típusa az értéktőzsdének. Az értékpapírtőzsde feladatai közé tartozik az értékpapírok bevezetése, adásvételének lebonyolítása, árfolyamának megállapítása. Az értékpapírtőzsdén az értékpapírok kereskedelme folyik, ahova csak bizonyos minőségi és mennyiségi követelményeknek megfelelő, megbízható értékpapírok kerülhetnek bevezetésre.

Tőzsdei ügyletek

Tőzsdei ügyletnek nevezzük azt a szerződést, amelyet a kereskedési joggal bíró felek a forgalmazott tőzsdei árukra egymás között kötnek. Az ügylet lehet azonnali (promt), vagy határidős (termin). A határidős ügylet esetében később történik a teljesítés, gyakoriak közte a spekulációs célú ügyletek. Speciális termin ügylet az opciós ügylet, ahol egy későbbi döntési jogot vásárol magának az a vevő.

A tőzsde gazdálkodása

A tőzsdék önmagukat fenntartó intézmények, költségeikre maguk teremtik meg a fedezetet. Jellemző bevételi lehetőségeik többek közt a tagsági díjak, a forgalomarányos díjak, a jegyzési illetékek, az információszolgáltatási díjak és az esetleges befektetések hozamai. A befizetendő díjak körét és mértékét a tőzsde külön szabályzatban rögzíti. A tőzsde egyéb gazdálkodási tevékenységet, vagy forgalmazói tevékenységet nem végezhet. Alapelvként elfogadható, hogy a tőzsde nonprofit szervezet. Természetesen nyereség képződhet, ez képezi a további fejlesztések alapját.

Magáncégek jegyzése a tőzsdén

Mindegyik tőzsdén egyedi tőzsdei követelmények vonatkoznak minden olyan társaságra vagy csoportra, amely értékpapírokat kíván kereskedésre felajánlani. Egyes tőzsdéken szigorúbb szabályok érvényesek, de az alapvető követelmények közé tartoznak a rendszeres pénzügyi jelentések, az ellenőrzött kereseti jelentések és a minimális tőkekövetelmény. A szigorú kötöttségek főként a befektetők biztonságát szolgálják. Ha a cég megfelel a követelményeknek, akkor bejegyzésre kerülhet a tőzsdén.

A magáncég által a részvények első nyilvános értékesítését első nyilvános ajánlattételnek (IPO) nevezik. A magáncégek befektetéskor gyakran támaszkodnak kockázatitőke-befektetőkre, és ez általában kevésbé szigorú információszolgáltatási kötelezettséggel jár. Másrészt viszont egy tőzsdén kívül finanszírozó cég is támaszthat elvárásokat, megkövetelheti például, hogy a vállalat képviselője kiemelt helyet foglaljon el a magáncég igazgatóságban. A tőzsdén jegyzett társaságok nagyobb ellenőrzés mellett nagyobb önállósággal is rendelkeznek, mivel a részvényeket vásárló befektetők üzletvitelbe történő beleszólási joga korlátozott.