Transzferár

A transzferár egy adott vállalat saját részlegei között történő adásvételkor alkalmazott ár.

Transzferár jelentése

Termékek adásvétele megtörténhet anélkül is, hogy a piacra kerülnének, például egy vállalat részlegei között is sor kerülhet árú és pénz cseréjére. Ezekben az esetekben szükség van a transzferár meghatározására. Többek között azért, hogy a pénzügyi beszámolókban az egyes részlegek teljesítményét rögzíteni tudják. A transzferárak alkalmazása révén így, egy nagyobb, több egységet magában foglaló vállalkozás egyes részeit külön, független egységként tudják kezelni és mérni.

Használatának oka

A transzferárak létrejöttének egyik oka, hogy a számviteli beszámolók elkészítéséhez a vállalat rendelkezzen a szükséges információkkal az egyes egységeinek eredményeiről. A másik ok, amiért fontos, hogy a vállalatok az általuk előállított termékek költségeivel tisztában legyenek, hogy saját maguk számára is meg tudják határozni, hogy mennyire volt eredményes a működésük. Nagy, összetett vállalkozásoknál előfordul, hogy egy termék előállításához szükséges alapanyagot vagy alkatrészt is készíti az adott vállalat egy másik részlege. Ebben az esetben a vállalatnak meg kell fontolnia azt is, hogy a két részleg együttműködése számára kedvező-e. Előfordulhat ugyanis, hogy profitját növelhetné, ha a legyártott alapanyagot értékesítené a piacon, és a termék előállításhoz is onnan szerezne be alkatrészt. Ehhez elengedhetetlen a transzferár megállapítása, hiszen ennek segítségével lehetséges a piacon elérhető termékek és a saját gyártmány árának összehasonlítása.

Példa a használatára

Tegyük fel, hogy az „AB” vállalatnak két különálló szegmense van: az A és a B leányvállalatok. Az A leányvállalat kereket gyárt és ad el, a B leányvállalat pedig kerékpárokat állít össze és értékesít. Az A leányvállalat az „AB” vállalaton belüli ügylet révén kerekeket is eladhat a B leányvállalatnak. Ha az A leányvállalat a B leányvállalatnak a piaci értéknél alacsonyabb árfolyamot kínál, akkor a B leányvállalatnak alacsonyabb az eladott áruk költsége és magasabb a jövedelme, mint egyébként lenne. Ez azonban az A leányvállalat árbevételét is károsítaná.

Ha viszont az A leányvállalat a B leányvállalatnak piaci értéknél magasabb árfolyamot kínál, akkor az A leányvállalatnak nagyobb az árbevétele, mint ha külső vevőnek adna el. A B leányvállalat, így alacsonyabb nyereséggel rendelkezne. Ebben a két esetben a piaci értéktől eltérő transzferár az egyik félnek kedvez, míg a másiknak árt. Fontos azonban figyelembe venni, azokat a költségeket is, amelyek a két részleg együttműködésével elkerülhetők. Ilyen például a leányvállalatok földrajzi közelsége esetén a szállítási költség, de megemlíthető a marketingre fordított összeg is.

Transzferár képzése

A transzferárképzés szabályai biztosítják, hogy a kapcsolt vállalatok közötti transzferárak igazságosak és pontosak legyenek. A rendeletek kikényszerítik a szokásos piaci feltételek közötti tranzakciós szabályt. Ez kimondja, hogy a vállalatoknak termékeiket és szolgáltatásaikat be kell áraztatniuk független felek által végzett hasonló tranzakciók alapján. A társaság pénzügyi beszámolóin belül szorosan figyelemmel kísérik ezt.

A transzferár képzéshez szigorú dokumentációra van szükség. A pénzügyi kimutatások lábjegyzetei tartalmaznak erre vonatkozó utalásokat, könyvvizsgálók, szabályozók és befektetők számára. Ezt a dokumentációt alaposan megvizsgálják. Helytelen dokumentációért a vállalat bírsággal sújtható. A transzferárak pontosságát szigorúan ellenőrzik annak biztosítása érdekében, hogy a bevételeket a szokásos piaci árszabási módszerek szerint könyveljék el. Ennek biztosítása többek között azért fontos, hogy a kapcsolódó adókat ennek megfelelően fizessék.

A vállalatok közötti nemzetközi transzferek adókedvezményeket nyújtanak. A szabályozó ügynökségek, így kénytlenek elgondolkodni a transzferárazások adóelkerülés céljából történő alkalmazásán. A transzferárak alkalmazásával a vállalatok manipulálhatják a termékekből és szolgáltatásokból származó bevételüket. Ez úgy fordulhat elő, hogy magasabb nyereséget könyvelnek el egy másik országban, ahol alacsonyabb az adókulcs. A termékek vállalaton belüli, országhatáron átívelő adásvétele lehetővé teheti a vállalat számára, hogy elkerülje a külföldi termékek tarifáit. A nemzetközi adótörvényeket a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) szabályozza. Az egyes világszerte működő könyvvizsgáló társaságok ennek megfelelően ellenőrzik a pénzügyi kimutatásokat.