Tröszt

A tröszt egy azonos termelési ágakban tevékenykedő vállalatokat tömörítő szervezet. Célja a piac feletti kizárólagos uralom megszerzése.

A tröszt jelentése

Eredetileg az Amerikai Egyesült Államokban a monopóliumellenes jogi szabályozás megkerülésére kialakított vállalati formát jelent. Lényege, hogy a részt vevő vállalatok létrehoznak egy közös irányító központot, amely önálló jogi személy.

A szó eredete

A kifejezés az angol trust szóból származik. Arra utal, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a monopóliumellenes törvények, a kartelltilalom kijátszására a 19. század végén, a 20. század elején közös irányító központokat hoztak létre. Ezek hatásköre kiterjedt a termelés és a forgalmazás különböző kérdéseire. Miután a korábbi kartellek egyre inkább ezt a vállalati formát választották, a monopóliumellenes törvényhozás is egyre inkább trösztellenes (angolul antitrust) jellegű lett.

Tröszt a magyar jog szerint

A tröszt a magyar jog szerint az állami vállalatok sajátos fajtája, a tagvállalatokból és a trösztközpontból álló, vállalatokhoz hasonlóan működő gazdálkodó szervezet. A tröszt irányítja a benne foglalt egyes vállalatokat, így azok tartozásaiért kezességgel felel. Az irányítása alatt működő vállalatok és maga a tröszt is jogi személyek.

Mivel tehát a magyar jog az állami vállalatok egy sajátos formájának írja le a trösztöt, ezért az csak a kormány jóváhagyásával jöhet létre, vagy szűnhet meg. Napjainkban már nem működnek hazánkban trösztök, az 1990-es években átalakították őket gazdasági társasággá.