Tulajdoni hányad

A tulajdoni hányad az a mutató, amely meghatározza, hogy a tulajdonosok milyen arányban vesznek részt a társaság gazdasági és jogi életében, valamint milyen arányban részesülnek a cég által termelt profitból.

Egy társaság tulajdonosai a részvényesek. Tulajdonosként a részvényesek tulajdoni hányaddal rendelkeznek a társaságban. A tulajdonjog megosztása azonban kockázattal jár. Például egy cég társtulajdonosai nem biztos, hogy egyetértenek a vállalkozás működtetésében, mely tulajdonostárs kivásárlása bonyolult lehet, amennyiben nem hajlandó eladni részesedését.

Tulajdoni hányad vállalatok esetén

A részesedés azt jelzi, hogy mekkora arányban tulajdonosa valaki egy vállalatnak. Korábban a vállalatok részvénytanúsítványokat bocsátottak ki, amelyek megjelölték az értékpapír birtoklóinak tulajdonában lévő részvények számát. Az utóbbi években azonban a legtöbb magánvállalat egyszerűen csak azt követi nyomon, hogy ki hány részvény birtokosa. Lehetünk egyedüli részvényesek vagy a többezer részvényes egyike. A részvényes lehet magánszemély, társas vállalkozás vagy más vállalat. Nyílt részvénytársaságoknál viszonylag könnyű eladni a tulajdonosi érdekeltséget a többi üzleti formához képest. Nyilvánosan forgalmazott vállalatok részvényeivel online vagy brókeren keresztül lehet kereskedni és szinte azonnal eladhatók a részvények.

Tulajdoni hányad lakások esetén

Ingatlanok esetén a tulajdoni hányad alapján határozzák meg például a tulajdonosok közös költséget és közgyűlési szavazati jogát. A tulajdoni hányad mértékét az alapító okirat tartalmazza és a magántulajdonban álló lakásokhoz, ingatlanokhoz tartozik, azoktól nem választható el, vagyis nem lehet külön értékesíteni.

Osztatlan közös tulajdonnak hívjuk, ha egy adott ingatlannak vagy ingatlan résznek több tulajdonosa van és minden egyes része olyan arányban oszlik meg a tulajdonostársak között, amilyen arányban a tulajdonjoguk fennáll. A tulajdonosok mindegyike jogosult tulajdona használatára. Azonban ezt a jogot egyikőjük sem gyakorolhatja a többiek jogainak és a tulajdonukhoz fűződő törvényes érdekeinek sérelmére.

Példa

Például, ha egy vállalat 10 000 részvényt bocsát ki, és egy személy 1000 részvényt birtokol, akkor ő 10 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik . Ha mind a 10 000 részvény tulajdonosa, akkor ő az egyedüli részvényes és 100 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik.