Üzleti ciklusok

Az üzleti ciklusok a gazdaságok aggregált teljesítményére jellemző ciklikus felívelő és hanyatló periódusokat jelentik.

Az üzleti ciklusok egy nemzet aggregált gazdasági teljesítményének váltakozását, vagyis növekedését és csökkenését mutatják meg. Más néven kereskedelmi ciklusnak, gazdasági ciklusnak vagy konjunktúra ciklusnak is nevezik őket.

Egyik fő mutatószáma a GDP, a bruttó hazai termék változása, mely megmutatja, hogyan teljesít egy adott állam gazdasága. Emellett az üzleti ciklusok tanulmányozásához alkalmazni szokták más, az ipari teljesítményt, a foglalkoztatottságot, a bevételeket és a kereskedelmet érintő mutatószámokat.

Az üzleti ciklusok hasonlóképp, univerzálisan viselkednek minden  piacgazdaság esetén. Minden piaci alapon működő gazdaság megtapasztalja a folyamatosan változó gazdasági teljesítményt, annak növekedési és hanyatlási periódusát. A globalizáció következtében világszinten kezdtek időben is összehangolódni a különböző országok gazdasági ciklusai.

A gazdasági ciklusok tanulmányozásával és megértésével a gazdasági szereplők jobb, az adott szituációban adekvátabb döntéseket tudnak hozni. Az egyének így megfelelő életmódbeli, a befektetők helyes pénzügyi, a kormányok pedig adekvát politikai döntéseket tudnak hozni.

A kormányok a monetáris és fiskális politika által, az adók és a kamatok befolyásával igyekeznek hatással lenni az üzleti ciklusokra.

Milyen tényezők befolyásolják az üzleti ciklusokat?

Az üzleti ciklusokat, vagyis a gazdaságok működését számos dolog befolyásolja. Többek között:

  • A háborúk és geopolitikai konfliktusok
  • A kereslet és kínálat időszakos ingadozása
  • Gazdasági alapanyagok elérhetősége
  • A gazdasági szereplők bevételeinek és vagyoni helyzetének megváltozása
  • Környezeti aspektusok

Az üzleti ciklusok szakaszai

Az üzleti ciklusok folyamatos kilengésekkel, de mintázatokban működnek. Megjelenésük hasonló a vizek apály-dagály ciklusához: mind az apály mind a dagály időszakában tűnhet úgy, hogy hirtelen lecsökken vagy megemelkedik a víz szintje. A dagályhoz és az apályhoz hasonlóan minden üzleti ciklus egy tartós növekedési és egy tartós hanyatlási szakaszból áll, ám ezek szakaszok alatt egyéb eltérő mozgások is megjelenhetnek.

Egy üzleti ciklus 4 fő szakaszból áll:

Bővülés, fellendülés, konjunktúra: Ez a gazdaság legkívánatosabb állapota. A vállalkozások ilyenkor növelik termelésüket, a munkanélküliség csökken, a fogyasztási kiadások nőnek, új beruházások kerülnek kivitelezésre. Az egészséges bővülést mutatók is jelzik: az Egyesült Államokat véve példaként GDP növekedési üteme 2-3%, az infláció 2% körül mozog, a munkanélküliségi ráta 3,5-4,5%.

Tetőpont: Az infláció növekedésnek indul, ahogy a gazdaság eléri maximális kapacitását, a foglalkoztatás, fogyasztási kiadások és beruházások tetőznek. A vállati beruházások megtérülése csökken, a befektetők túlzottan magabiztosan működnek.

Hanyatlás, dekonjunktúra: A gazdasági tevékenység csökken, a GDP növekedés negatívba fordul, munkanélküliségi ráta megugrik, a vállalatok csökkentik tevékenységeiket.

Mélypont: A mélypont az átfordulási pont a hanyatlási fázisból való kikerülés az újbóli növekedés felé.

Az üzleti ciklusok hossza

Egy üzleti ciklusnak nincs meghatározott fix időtartama. Lehet rövid, néhány hónapos, vagy hosszú, több éven keresztül tartó. Általánosságában megfigyelhető, hogy a konjunktúra szakaszok hosszabb ideig tartanak mint a hanyatló periódusok.