Fúzió

A fúzió gazdasági értelemben két vagy több vállalat egyesülését jelenti, vagyis egy olyan tranzakciót, ahol a résztvevők azonos tulajdonosi ellenőrzés alá kerülnek.

Fúzió jelentése

A fúzió egy M&A tevékenység, amely célja a tulajdonosi érték növelése a vállalatok új piaci szegmensbe történő belépésén, piaci részesedés növelésén, illetve a vállalatok közötti szinergiák kihasználásán keresztül. Akkor kerül sor a fúzióra, ha feltételezhető, hogy a vállalatok együtt többet érnek, mintha külön-külön működnének. A fúziók a felvásárlásokkal ellentétben, konszenzusos megállapodásokon alapulnak.

A fúziók okai

A vállalati fúziók, vagyis összeolvadások elsődleges célja olyan tulajdonosi értékek teremtése, amelyeket a fúzióban résztvevő vállalatok nem feltétlen tudtak volna egyedül létrehozni és kiaknázni. Fúziók történhetnek abból kifolyólag, hogy az egyesülő vállalatok nagyobb piaci részesdésre tegyenek szert és könnyebben felvegyék a versenyt a versenytársakkal. A cél lehet az is, hogy a vállalatok új piaci szegmensben jelenjenek meg, ezzel bővítve a tevékenységi körüket és profitabilitásukat.

A fúziók mögött állhatnak még olyan okok, mint a

  • méretgazdaságosság,
  • kiegészítő erőforrások megszerzése,
  • integráció az ellátási lánc mentén,
  • szinergiák kiépítése,
  • hatékonyság növelése vagy
  • befektetésre váró pénzeszközök.

A fúzió típusai

A fúziók között megkülönböztethetők összeolvadások és beolvadások. Összeolvadások során két vállalatból egy harmadik keletkezik, mint új jogi személyiség. Beolvadások esetén pedig az egyik vállalat megszűnik, mint önálló jogi személyiség és beolvad a másik, jellemzően nagyobb vállalatba.

A fúzióban résztvevő vállalatok közötti kapcsolatok alapján különbséget lehet tenni horizontális egyesülés, vertikális egyesülés és konglomerátumba történő fúzió között.

Horizontális

Horizontális fúzió során a tranzakcióban részt vevő vállalatok azonos tevékenységgel azonos piaci szegmensben működnek, vagyis egymás versenytársai. Ilyen típusú összeolvadás például mikor bankok egyesülnek egymással vagy például amikor a két autógyártó óriás a Daimler és Chrysler egyesült.

Vertikális

Vertikális fúzió során az ellátási, termelési lánc különböző szintjén lévő vállalatok egyesülnek. Ilyen például amikor egy termelő vállalat egyesül a beszállítójával és gyakorlatilag saját maga beszállítójává válik, megspórolva ezzel a tranzakciós költségek egy részét.

Konglomerátum

Konglomerátumnak azok a vállalatok tekinthetők amikor több, egymástól eltérő iparágban is folytatnak gazdasági tevékenységet. Amikor két különböző iparágban tevékenykedő vállalat egyesül, akkor az konglomerátum típusú összeolvadásnak tekinthető.