WACC

A WACC, Weighted Aerage Cost of Capital, magyarul súlyozott átlagos tőkeköltség, egy olyan mutató, mely a vállalat finanszírozásáról ad egy általános képet, úgy, hogy akülönböző finanszírozási elemek költsége és hozama, mint például idegen és saját tőke, súlyozottan és arányosan kerülnek kiszámításra.

A tőke költségének fogalma

A tőke költségének fogalma két oldalról, a vállalkozás szempontjából és a befektetők szempontjából is megközelíthető. A vállalkozás szempontjából a tőkeköltség a finanszírozási források árát mutatja meg. Ezt az árat a finanszírozók számára fizetni vagy ígérni kell. A másik oldalról a finanszírozók számára a tőkeköltség a vállalattól elvárt hozam.

WACC jelentése

A mutató célja a vállalatokba történő befektetések megtérülésének kiértékelése. Figyelembe véve egy vállalat finanszírozási struktúráját a mutató súlyozottan és arányosan számítja a különböző elemek tőkeköltségét. A WACC méri a vállalat finanszírozási költségét, megmutatja, hogy egy vállalat mekkora kamattal tartozik minden egyes finanszírozott pénzegységért.

Befektetők és értékpapír elemzők gyakran használják a mutatót, hogy eldöntsék melyik befektetési formát érdemes választaniuk. A WACC sokszor a vállalati belső döntéshozást is támogatja, például cégek egyesülése vagy más bővítések esetén.

Több forrású finanszírozás

Egy vállalat különböző tőkeelemeket használ. Ezeket a tőkeelemeket más és más tőkeköltség jellemzi, tőkeköltségüket típusuk függvényében másképp számoljuk. Két fő tőkeelem lehet: a saját (tulajdonosi) tőke és a hitelalapú forrás, az idegen tőke.

Saját tőke lehet

  • Jegyzett tőke (elsőbbségi vagy törzsrészvény állhat mögötte)
  • Tőketartalékok (több fajtája van, lekötött, tőketartalék értékesítési tartalék, eredménytartalék), amelyek a vállalkozás működése során keletkeztek

Idegen tőke lehet

  • bankhitel
  • bankkölcsön
  • kibocsájtott kötvények

Egy vállalat általában nem egyféle tőkével operál, a különböző forrásoknak pedig más a költsége. Például a hitelezők kisebb kockázatot vállalnak, mint a tulajdonosok, ezért általában a hitel költsége kisebb, mint a tulajdonosi tőke ára.

WACC számítási képlet

A súlyozott átlagos tőkeköltség úgy számítható ki, hogy az egyes tőkeforrások költségeit megszorozzuk a vonatkozó súlyukkal, majd ezeket összeadjuk.

Ahol:

n: a finanszírozási típusok száma

w: a súlyokat jelölik

w= az i-edik forrás súlyaránya

ri = az i-edik forrás adózás utáni tőkeköltsége

wd = a hitel súlyaránya

rd = a hitel adózás utáni tőkeköltsége

wp = az osztalékelsőbbségi részvények súlyaránya

 rp = az osztalékelsőbbségi részvények tőkeköltsége

we = a törzsrészvények súlyaránya (saját tőke költsége)

 re = a törzsrészvény elvárt megtérülése

Általában re <rp < rd

A WACC tehát a különböző tőkeforrások különböző költségének megmutatja a súlyozott átlagát. A számításba a különböző forráselemek a tőkeszerkezetnek megfelelő arányban szerepelnek. A súlyok megállapítása történhet a könyv szerinti érték vagy a piaci érték alapján.

Megesik olykor, hogy a mutató számítása során kihagyják a rövid lejáratú hiteleket. Ám ez hiba, hisz a rövid lejáratú hitelt nyújtók is befektetők, akik ugyanúgy igényt tartanak a nyereség egy részére. Ha a vállalat ezt figyelmen kívül hagyja helytelenül számítja a WACC-ot.

A mutató korlátjai

A súlyozott átlagos tőkeköltség mutatónak is megvannak a korlátjai. Sokszor nehéz kiszámítani, mivel különböző elemeit különbözőképp, más értékkel közölhetik az érintettek. Ezért bár hasznos eszköz mindig érdemes más mutatókkal együtt értékelni az adott vállalatot.