X-generáció

Az X-generáció tagjai közé általában az 1965 és 1980 között született nemzedéket soroljuk, de az évszámok kissé eltérhetnek a különböző beosztások szerint.

Az X-generáció mind népességét, mind vagyonát tekintve alul reprezentált az őket megelőző baby bommerekhez, illetve az őket követő Y-generációhoz képest. Ennek megfelelően csekély társadalmi és politikai hatalommal is rendelkeznek. Jellemző rájuk a felelősségteljes önálló munkavégzés, a technológia iránti általános vonzalom, illetve a világ dolgai felé megnyilvánuló szkepticizmusuk.

A generáció elnevezése egy kanadai írótól Douglas Couplandtől származik, akinek Generation X: Tales for an Accelerated Culture című műve 1991-ben jelent meg. A X-generáció tagjai ma középkorúnak tekinthetőek, hasonló életszituációkat éltek meg, így ezeket érdemes figyelembe venni leírásuk során. Az X-generáció kifejezés globálisan használható, bizonyos tulajdonságok és bizonyos megélt tapasztalatok országoktól függetlenül jellemezték a korosztályt.

Ezzel együtt azonban fontos hangsúlyozni, hogy területileg és kulturálisan jelentős különbségek jellemezhetik a generáció tagjait. Általában a generáció jellemzésekor az Amerikai Egyesült Államok X-generációjáról beszélünk, ők szolgálnak mintául.

Fontos, hogy a generációs megközelítés inkább marketing területén, semmint a szociológia területén bír relevanciával. Gondolatisága azon megközelítésen alapszik, amely szerint az azonos időszakban született személyekre hasonló tényezők hatottak, így hasonló a világnézetük, hasonló értékeket vallanak, illetve hasonló ízléssel és szokásokkal rendelkeznek.

Az X-generáció jellemzői

Az X-generáció születésének időszakát a nők munkába állása, illetve a fogamzásgátló tabletták elterjedése jellemezte. A termékenységi arányszám jelentősen csökkent ebben az időszakban. A generáció népessége, illetve társadalmi és politikai hatalma is elmarad mind az őket megelőző baby boomerektől, mind az őket követő Y-generációtól. A generáció politikailag szervezetlen maradt, nem élte meg a közösség egymásra utaltságát.

Szüleik körében nőtt a válások száma, a nők már dolgoztak, így gyakori volt, hogy nem várta otthon őket senki, egyedül voltak felügylet nélkül otthon. Családi kapcsolatok helyett mind meghatározóbbá váltak a baráti kapcsolatok, illetve a technológia alapú szórakozási formák.

Fiatalként megismerkedtek az MTV által közvetített zene és a videóklipek világával, találkoztak az első személyi számítógépekkel. Meghatározó élmény lett számukra a technológiai fejlődés és a kütyük világa. A korosztály zenezi ízlését a hip-hop, a grunge illetve az alternatív rock határozta meg.

Az X-generáció tagjai jellemzően ma is olvasnak újságot, néznek televíziót, illetve hallgatnak rádiót. Ezzel együtt szeretik a kütyüket és jelen vannak a modern közösségi médiában. Általánosságban elmondható a korosztályról, hogy relatíve szkeptikusak. Megléték a csernobili atombalesetet. Egy változó társadalmi, kulturális és társadalmi közegben nőttek fel. Környezetükben mind több dolgot kérdőjeleztek meg, így a generáció tagjai maguk is egyfajta szkepszissel állnak a világhoz.

Személyük álltalában rendkívül alkalmazkodóképes. Életük során lett egyre sokfélébb az USA, így különféle kultúrájú személyekhez és munkahelyekhez kellett alkalmazkodnia a korosztálynak. Életük során megtanultak nem függeni másoktól. Önálló jó és megbízható munkaerőnek tekinthetők. Általában nem szeretik túlságosan a hierarchikus szervezeteket, inkább a laposabb szervezeti struktúrát kedvelik, illetve kifejezetten taszítja őket amennyiben mikromenedzselni próbálják őket. Többségük a tömör és közvetlen kommunikációt preferálja, munkafolyamatait szereti határidőkhöz kötni, a rendezett kötött időmenedzsment fontos része a munka és a magánélet egyensúlyának.

Pénzügyi és vagyoni helyzetük

Az X-generáció tagjai ma a munkaerőpiac gerincét adják. Középkorúak, általában családosak. Érintettek a szendvics-generációs problémában, amely szerint egyaránt kell gondoskodniuk a hosszabb életet megélő szüleikről, illetve saját – akár felnőtt – gyermekeikről. Így nehezebbnek találják anyagi függetlenségük elérését.

Vagyoni helyzetük sem kedvező. Megtakarításaikat negatívan érintette a dotkom lufit követő, illetve a 2007-08-as pénzügyi válság következtében kibontakozó gazdasági válság. A két tőzsdei lejtmenet olyan időszakot érintett, mikor az X-generációnak lehetősége nyílt volna megtakarítások felhalmozására. A válságokon túl a 2010-es éveket jellemző alacsony hozamkörnyezet sem segítette nyugdíjcélú megtakarításaik növelését.

2019-ben az X-generáció tagjai mindössze a teljes amerikai vagyon 16 százalékát birtokolták szemben a baby boomerekkel, akik a teljes vagyon 56 százalékát mondhatták magukénak. Viszonyításképpen a baby bommerek, mikor olyan idősek voltak, mint ekkor az X-generáció több, mint kétszer ekkora részesedést szakítottak ki a teljes nemzeti vagyonból. A következő évtizedekben a baby bommerek a vagyonuk fel fogják élni, egy részét azonban át fogják adni öröklés, illetve ajándék formájában a fiatalabb generációknak. Ezen vagyontranszfer egy jelentős része fog az X-generáció tagjainál lecsapódni.

Az X-generáció tagjai rendelkeznek átlagosan a legnagyobb hitelállománnyal a generációk közül. Hiteltartozásaik több, mint felét ma a lakáshitel teszi ki, viszont rendelkeznek el nem hanyagolható diákhitellel, autóhitellel, személyi kölcsönnel, illetve hitelkártya tartozással is. Anyagi helyzetük várhatóan nem fogja lehetővé tenni, hogy időben nyugdíjba mehessenek, sokan fognak időskori munkavállalásra kényszerülni.

Magyar X-generáció

Magyarországon az amerikaitól több ponton is eltérő élményi voltak az X-generációnak. Egyrészt a technológia elterjedése nálunk sokkal lassabb volt. Az internet és a személyi számítógépek csak később érkeztek meg és később terjedtek el. Ennek megfelelően a magyar X-generáció technológiához fűződő viszonya is távolságtartóbb.

A generáció tagjai fiatalként, gyermekként még megélték a szocializmust, mely fontos szerepet játszott szocializációjukban. Fontos továbbá látni, hogy fiatalként megélték a rendszerváltást követő nehéz és egyben lehetőségekkel teli időszakot is. Az 1990-es évek mély lenyomatokat hagytak a teljes generációban. A szerencsésebbek ekkor alapozták meg ma is jól menő vállalkozásaikat. A generáció munkához való viszonyát alázat és szorgalom jellemzi. Napjaink magyar tulajdonosi és menedzsment rétegének gerincét az X-generáció tagjai teszik ki.