Összeférhetetlenségi politika

A Társaság Összeférhetetlenségi Politikája a Társaság honlapján az alábbi elérhetőségen elérhető

 A Társaság az Összeférhetetlenségi politikájában az Ügyfél számára hátrányos érdek-összeütközések elkerülése, feltárása és kezelése céljából a következőket szabályozza

a) Megjelöli és nyilvántartja a Társaság működésével kapcsolatban az érintett személyeket.
b) Meghatározza az érintett személyekkel kapcsolatos személyi összeférhetetlenségi okokat, és potenciális érdek-összefonódással vagy érdekellentéttel járó érdekeltségeket.
c) Feltárja a lehetséges érdekkonfliktusok típusait.
d) Elhatárolja (és pontosan meghatározza) az érintett személyek döntési jogosultságait, hatásköreiket, illetve feladatköreiket és meghatározza az előbbiekkel kapcsolatos kiemelt vezetői ellenőrzési és belső ellenőrzési feladatokat.
e) Meghatározza továbbá a fentiek ellenére előforduló érdek-összeütközések kezelésének szabályait.