Pénzügyi eszközök kezelésének szabályai

Az Ügyfél (leendő fél) tulajdonában lévő pénzügyi eszköz (pénzeszköz) kezelésének szabályai

10.1.   Az Ügyfél tulajdonában álló vagy őt megillető pénzeszköz vagy pénzügyi eszköz a Társaság nevében eljáró harmadik fél kezelésébe nem kerülhet. Amennyiben erre mégis sor kerülhetne, e vonatkozásban a Társaság külön, részletes írásbeli tájékoztatást nyújt a szerződéskötést megelőzően az Ügyfélnek.

10.2.   Az Ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz a Társasággal fennálló befektetési szolgáltatói jogviszonnyal összefüggésben harmadik fél kezelésében lévő gyűjtőszámlára nem kerülhet. Amennyiben erre mégis a jövőben sor kerülne, e vonatkozásban, az ebből adódó kockázatokra külön jól érhetően figyelmet felhívó módon a Társaság az Ügyfelet a szerződéskötés előtt tájékoztatja.

10.3.   A Társaság jogviszonyaira irányadó magyar jog lehetővé teszi az ügyfél tulajdonát képező, vagy őt megillető pénzügyi eszközök és a Társaság saját eszközeinek elkülönített kezelését.

10.4.   Az Ügyfél tulajdonát képező, vagy őt megillető pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz a Társasággal fennálló befektetési szolgáltatói jogviszonnyal összefüggésben nem kerül olyan számlára, amelyre az ügyfélszerződésre irányadó jogtól eltérő jog érvényesül. Ha a jövőben ilyenre sor kerülne, e vonatkozásban a Társaság az Ügyfelet a szerződéskötést megelőzően részletesen írásban tájékoztatja, mely tájékoztatásban kitér az ügyfél ebből adódó jogaira és kötelezettségeire.

10.5.   Abban az esetben, ha Ügyfél a Társaság felé fennálló bármely fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a Társaság jogosult követelését az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközök vagy pénzeszközök bármelyikéből kielégíteni és ennek érdekében a kezelt pénzügyi eszközt vagy pénzeszközt likvidálni. Az Ügyfél a Társaság ilyen eljárásából eredő kárait és költségeit köteles megtéríteni.