Privát vagyonkezelés

Szolgáltatásunk

 • 120 millió forint feletti megtakarítással rendelkező ügyfeleinknek (magánszemélyek, cégek, alapítványok, bizalmi vagyonkezelők) privát vagyonkezelést nyújtunk
 • Szolgáltatásunk keretében egyedi portfóliókban kezeljük ügyfeleink ránk bízott vagyonát
 • Nem befektetési tanácsokat adunk, hanem elemzünk, mérlegelünk és befektetési döntéseket hozunk
 • Magyarországon a legnagyobb portfóliókezelői és elemzői csapattal rendelkezünk
 • A mozgásterünket, kockázatvállalási kereteinket és a preferált devizát ügyfeleink jelölik ki, és ezt a portfóliókezelési szerződésben rögzítjük

Privátbankárok

 • A befektetési döntés és annak végrehajtása portfóliókezelésünk feladata, míg a stratégia ügyfelekkel való kialakítása, valamint a folyamatos kapcsolattartás privátbankárainké
 • Folyamatos rendelkezésre állást és konzultációs lehetőséget biztosítanak ügyfeleinknek
 • Kulcsszerepük van a befektetési politika kialakításában, valamint az ügyfeleink elvárásai és a HOLD célkitűzései közötti összhang fenntartásában
 • Általuk ügyfeleink mély betekintést nyernek a befektetések mögött meghúzódó szemléletmódba és filozófiába
 • Szükség esetén segítséget nyújtanak ügyfeleinknek a vagyonukkal kapcsolatos stratégiájuk felülvizsgálatában
 • Egyéb kérdésekben, mint például adózás, öröklés, cégértékesítés, külső szakértőkkel együttműködve segítenek

Jávorka Imre

vagyonkezelési üzletágvezető
+36 30 950 3505

Kiss József

senior privátbankár
+36 30 969 7008

Nagy Attila

senior privátbankár
+36 30 294 4280

Somogyi Botond

senior privátbankár
+36 30 433 9347

Soós Péter

senior privátbankár
+36 30 566 3265

Sziklai Zsolt

senior privátbankár
+36 30 233 3897

Victor Tamás Máté

senior privátbankár
+36 30 969 7008

Énekes Tamás

privátbankár
+36 30 347 9283

Ferenczy Dániel

privátbankár
+36 30 662 2549

Hézinger István

privátbankár
+36 70 666 5466

Murka Domonkos

privátbankár
+36 30 181 9522

Raffai András

privátbankár
+36 70 636 3468

Szépe Gergő

privátbankár
+36 70 320 6344

Tóth Máté

privátbankár
+36 30 726 8334

Riportok, rendszeres kimutatások

 • Havi rendszerességgel közlünk jelentést a portfóliók teljesítményéről, amelyben a portfóliók összetétele a legmélyebb részletekig áttekinthető
 • Befektetési döntéseinkről naprakészen tudunk kimutatásokat készíteni
 • A portfólió értékét és hozamát minden költség és levonandó adó után, nettó módon mutatjuk be.
 • Negyedéves riport keretében bővebb, infografikás elemzést is készítünk ügyfeleink számára, amelyben bemutatjuk a döntéseink hátterét és a legfontosabb lépéseinket

Biztonság

 • Befektetéseinek biztonságát a HOLD-tól független letétkezelő bank is garantálja
 • Vagyonkezelőként felhatalmazást kapunk ügyfeleink értékpapírszámláján befektetési döntések végrehajtására, de maga a számlavezetés és a számlán tartott eszközök letétkezelése elkülönített
 • Hazai számlavezetés esetén vagyonkezelt ügyfeleink befektetéseit egymástól elkülönítetten, névre szóló (nevesített KELER-) számlán tartják nyilván

Struktúra, portfóliók

 • Az egyes portfóliókat a vagyonkezelés típusa, a devizanem és a kockázatvállalási mozgásterünk határozza meg
 • Ügyfeleink portfólióiban mindig különböző befektetési stratégiákat és különböző portfóliókezelői döntéseket ötvözünk
 • A gyakorlatunkban több alszámlán, többféle portfólió kialakítására van lehetőség
 • Ezek összetétele egyértelműen meghatározott, ezáltal biztosítjuk az egyenlő elbánás elvét
 • Az egyes portfóliókat meghatározó befektetési politikák kombinációi teszik egyedivé a portfóliók összességét

Díjak, költségek

 • Hazai számlavezetés esetén a portfóliókezeléshez kapcsolódó állományi, tranzakciós és számlavezetési díjak nem terhelik ügyfeleinket
 • Díjstruktúránkat úgy alakítottuk ki, hogy sikerdíj alkalmazásával ügyfeleinkkel közösen legyünk érdekeltek a minél jobb teljesítmény elérésében
 • A díjterhelésünk transzparens, ezért a költségkimutatásunk előzetesen is teljes képet ad a befektetésekhez kapcsolódó költségekről és díjakról