Szerződéskötéshez szükséges okmányok, dokumentumok

Magyar magánszemély esetén
 • Személyi igazolvány/új típusú vezetői engedély vagy útlevél
 • Adóazonosító kártya
 • Lakcímkártya
 • Saját névre szóló bankszámlakivonat vagy bankszámlaszerződés (másolat)
Magyar jogi személy esetén
 • 30 napnál frissebb hiteles cégkivonat (és vagy közjegyző által hitelesített másolat)
 • Aláírási címpéldány
 • A cég képviselőjétől a következő személyes iratok (személyi igazolvány/új típusú vezetői engedély vagy útlevél, adóazonosító kártya, lakcímkártya). Felhívjuk figyelmét, amennyiben kizárólag együttes aláírásra jogosultak a cég képviselői, csak személyesen lehet számlát nyitni!
Külföldi magánszemély esetén
 • Útlevél (amennyiben nem áll rendelkezésre magyar személyazonosító okmány, úgy szükséges a születési anyakönyvi kivonat hieteles másolata apostille-lal ellátva).
 • Adóazonosító kártya és adóügyi illetőségi igazolás eredeti példánya.
 • Lakcímigazolás helyi hatóság által kiállítva (eredetiben vagy apostille-lal ellátva).
 • Saját névre szóló bankszámlakivonat vagy bankszámlaszerződés (másolat) magyar banknál, amennyiben ilyennel nem rendelkezik, csak személyesen nyithat számlát.
Külföldi jogi személy esetén
 • 30 napnál frissebb hiteles cégkivonat (közjegyző által hitelesített másolat apostille-lal ellátva)
 • Aláírási címpéldány
 • A cég képviselőjétől a következő személyes iratok: útlevél, adóazonosító kártya, lakcím igazolás.

Külföldi természetes és nem természetes személynél kérjük az iratok magyar nyelvű hiteles fordítását is az OFFI által.