Távoli, azaz közjegyzői beazonosítás

Az ügyfél beazonosítása közjegyző, külképviselet, vagy az ügyfél okiratainak kiállítási helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága előtt történik, ahol megtörténik az okmányok másolatainak hitelesítése is. Ez esetben az ügyfél e-mail útján küldi meg a HOLD részére a számlanyitáshoz szükséges dokumentumok hitelesített másolatát es3-as formátumban. [Pmt. 17. § (1) – (2) bekezdés]

Jogszabályi rendelkezés alapján be- és kiutalási korlátozások:

  • Beutalási korlátozás nincs, az ügyfél bármely számlaszámról beutalhat.
  • Kiutalás teljesítése viszont csak az ügyfél nevére vezetett pénzforgalmi számlaszámra, vagy egyéb befektetési szolgáltatónál az ügyfél nevén vezetett ügyfélszámlára lehet.
    • A pénzintézetek és befektetési szolgáltatók száma nincs korlátozva, akár több szolgáltató felé is kezdeményezhető kimenő tranzakció.
    • Kiutalás indítását megelőzően a számla feletti rendelkezési jogot igazolni szükséges, bankszámlakivonat vagy bankszámlaszerződés másolatának Társaságunk részére történő feltöltésével a holdonline.hu-n