Hogyan működik a TBSZ?

A szerződés időtartama két részre bontható: felhalmozási és lekötési időszakra.

0. év: Felhalmozási időszak

felhalmozási időszak a számlanyitás naptári éve, amely során a TBSZ számla tulajdonosa a megtakarításait a TBSZ számlára befizetheti. A felhalmozási időszak minden esetben a számlanyitás naptári évének utolsó napjáig tart. A TBSZ számlára befizetés (átutalás, átvezetés) csak és kizárólag a számlanyitás naptári évében teljesíthető. A számlanyitáshoz szükséges 25 000 Ft (vagy ennek a forintösszegnek megfelelő külföldi fizetőeszköz) minimális összegen kívül további pénzeszközök – egy összegben vagy részletekben – megkötés nélkül helyezhetők el a számlanyitás naptári évében befektetés céljából. Ebből a szempontból befizetésnek minősül az is, ha a magánszemély a TBSZ alapján a nyugdíj-előtakarékossági számláját (NYESZ) megszünteti, és a NYESZ számlán nyilvántartott pénzügyi eszközeit a TBSZ-re áthelyezi. (A HOLD-nál jelenleg nincs NYESZ számla)

Fontos, hogy egy befektetési vállalkozásnál (így a HOLD Alapforgalmazó Zrt.-nél is) évente csak egy TBSZ köthető (nem számít azonban ebbe a korlátba a TBSZ ötéves lekötési időszakot követő újrakötése).

1-5. év Lekötési időszak


A felhalmozási időszak lejárta után, a következő naptári év január 1. napjától indul a lekötési időszakamelynek hossza 3 vagy 5 naptári év lehet. A lekötési időszak alatt a TBSZ számlára befizetés (átutalás, átvezetés) már nem teljesíthető, értéke csak a kamatok vagy hozamok jóváírásával növelhető. Azonban minden évben lehetőség van egy új TBSZ megkötésére, a fenti feltételek mellett (tehát a számlanyitás éve a felhalmozási időszak, és a 3 vagy 5 éves lekötési időszak a következő naptári év január 1. napján indul).

Amennyiben a felhalmozási időszakot követő három naptári éven belül a TBSZ számláról forráskivonás történik, a TBSZ számla automatikusan megszűnik, és a TBSZ számlán addig realizált hozam után 15 %-os adó fizetendő.

Fontos!
A TBSZ-en az ügyfél befizetéseiből a befektetési szolgáltató befektetési tranzakciókat hajt végre, az ügyfél befizetései pénzügyi eszközökbe helyeződnek, és a pénzpiaci mozgások kihathatnak a megtakarítás mértékére
.

 A/ Hároméves lekötési időszak

A hároméves lekötési időszak lejártával, a harmadik naptári év végén az alábbi lehetőségek állnak a Számlatulajdonos rendelkezésére:

  • A Számla teljes összegének felvétele, és a 10%-os kedvezményes adó megfizetése a teljes befektetésen elért kamat vagy hozam után. A TBSZ számla teljes összegének felvételével a TBSZ számla megszűnik.
  • A TBSZ számlán nyilvántartott összeg részbeni felvétele és egyúttal a TBSZ számla megtartása. Részösszeg kifizetése esetén a ki nem fizetett összeg (minimálisan 25 000 Ft-nak megfelelő összeg) futamideje további két évre meghosszabbodik, a TBSZ számla tovább „él”. A kivont (meg nem hosszabbított) befektetéssel arányos hozam után pedig 10%-os adót kell fizetni.
  • A TBSZ számlán nyilvántartott teljes összeg számlán tartása (lekötés meghosszabbítása) további 2 évre, és az 5 éves lekötés után járó adómentesség választása a B/ pontban írottak szerint.

B/ Negyedik és ötödik lekötési év
Amennyiben a TBSZ számla tulajdonosa a negyedik vagy ötödik év alatt forráskivonást kezdeményez, a TBSZ számla automatikusan megszűnik és a befektetések hozama után 10%-os (kedvezményes) adó fizetendő az A) pontban leírtak szerint. Az ötéves lekötési időszak végét követően a befektetés és hozamai részben vagy egészben adómentesen felvehetők, illetve új szerződés keretében ismételten befektethetők. 2017. január 1. napjától az ötéves lekötési időszakot követően is lehetőség van TBSZ számlán nyilvántartott összeg részbeni felvételére és egyúttal a TBSZ számla megtartására. A részleges újrakötés esetén a TBSZ-en tartott összegnek legalább 25 000 forintnak kell lennie.

Ha a TBSZ számla tulajdonosa a TBSZ-t nem hosszabbítja meg, nincs további teendő, a tartós befektetésből származó adómentes jövedelmet a személyi jövedelemadó bevallásban sem kell szerepeltetni.

 

Megjegyzés:

A fentiekben közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek és nem tekinthetők adótanácsadásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetésre való ösztönzésnek, ajánlattételi felhívásnak. A fentiekben közölt tájékoztatás nem teljes körű, változtatási jogát az Alapforgalmazó Zrt. fenntartja. A Tartós Befektetési Számlán lévő befektetésből származó jövedelem után elérhető adómentesség feltételeit a vonatkozó jogszabályi előírások határozzák meg. A megfelelő befektetési döntés meghozatala érdekében éppen ezért kérjük, hogy tanulmányozza a Tartós Befektetési Szerződéssel kapcsolatos jogszabályi előírásokat, különösen az SZJA törvény előírásait, a NAV állásfoglalásait, valamint az Alapforgalmazó Zrt. Üzletszabályzatának, Kondíciós Listájának, Hirdetményeinek, egyéb kondíciós feltételeinek és a vonatkozó szerződéseknek a rendelkezéseit.