TBSZ transzferálás

A TBSZ-en nyilvántartott összeg áthelyezése másik TBSZ számlára.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetőséget biztosít a TBSZ számlán tartott befektetések egyik befektetési szolgáltatótól vagy hitelintézettől a másikhoz történő, a lekötés megszakítása nélküli áthelyezésére. A jogszabály rendelkezése értelmében a TBSZ számlán nyilvántartott pénzügyi eszköz (értékpapír állomány), illetve pénzeszköz, ún. lekötési átutalás indításával transzferálható.

A hatályos jogszabályok alapján a HOLD Alapforgalmazó Zrt. kizárólag pénzügyi eszközök[1] nyilvántartására szolgáló TBSZ számlára ad át, illetve kizárólag pénzügyi eszközök nyilvántartására szolgáló TBSZ számláról fogad tartós befektetést a lekötés megszakítása nélkül.

A/ A TBSZ számlán nyilvántartott befektetések HOLD Alapforgalmazó Zrt.-hez történő áthelyezése (TBSZ Transzfer)

A TBSZ transzfert megelőző lépések:

 • Nyissa meg a számlát a HOLD Alapforgalmazó Zrt-nél. Ha már rendelkezik Online vagyonkezelési szolgáltatással, de nem rendelkezik Online befektetési alapok szolgáltatással, az info@hold.hu emailcímen kérje annak aktiválását.
 • Minden eszközt váltson vissza azon a TBSz számlán amit a HOLD Alapforgalmazó Zrt-hez szeretne transzferálni
 • Kérjen jelenlegi szolgáltatójától TBSZ indítói nyilatkozatot, vagy TBSZ szerződés másolatot. Küldje el az info@hold.hu email címre
 • A TBSZ indítói nyilatkozat alapján kiállítjuk a TBSZ fogadói nyilatkozatot, amit emailben elküldünk Önnek.
 • Jelenlegi szolgáltatójánál indítsa el a transzfert. A transzfer során az alábbi eszközöket tudjuk fogadni, TBSZ résztranszfer nem lehetséges
  • HUF, EUR, USD
  • HOLD befektetési alapok
  • Magyar állampapír
 • A Transzfer során az itt található dokumentumon szereplő adatokat kell kitölteni
 • A transzfer az Online befektetési alapok szolgáltatásba érkezik, ezt követően rendelkeznie kell a beérkezett transzfer befektetéséről
  • Üzenetküldés mezőben kérje az átvezetést a megfelelő Online vagyonkezelt portfóliókba és / vagy
  • Befektetési jegy vásárlással fektesse be

Az ügyfél a más befektetési szolgáltatónál vagy hitelintézetnél lévő TBSZ számláján nyilvántartott befektetéseinek a HOLD Alapforgalmazó Zrt.-hez történő áthelyezését az átadó befektetési szolgáltatónál vagy hitelintézetnél (továbbiakban: átadó) kezdeményezheti. Az átadó az általa kiállított és cégszerűen aláírt eredeti lekötési igazolást (továbbiakban: lekötési igazolás) köteles az Alapforgalmazó Zrt. részére megküldeni. Az Alapforgalmazó Zrt. kizárólag a TBSZ számlán lévő forint, euró és dollár pénzösszeg, illetve a HOLD Alapforgalmazó Zrt. által kezelt alapok, állampapírok tekintetében fogad TBSZ számla áthelyezést. A HOLD Alapforgalmazó Zrt. fenntartja a jogot, hogy az előzőekben felsorolt értékpapírokon kívül egyedi mérlegelés alapján egyéb értékpapírok tekintetében is fogadjon TBSZ számla áthelyezést, azonban erre nem köteles. Az ügyfél bármely, itt fel nem sorolt értékpapír tekintetében a TBSZ áthelyezés előtt egyeztetni köteles a HOLD Alapforgalmazó Zrt.-vel, amelynek elmaradásából származó következményekért a HOLD Alapforgalmazó Zrt. nem felel.

A HOLD Alapforgalmazó Zrt a lekötési igazolás kézhezvételét követő 2 banki napon belül felveszi a kapcsolatot az átadóval a megküldött lekötési igazoláson szereplő adatok egyeztetése érdekében. A sikeres egyeztetést követően a HOLD Alapforgalmazó Zrt. megköti az ügyféllel a TBSZ-t (amelyet a lekötés időtartamának szempontjából úgy kezel, mintha az eredeti szerződést megkötésének időpontjában kötötték volna meg), és gondoskodik az áthelyezni kívánt állomány átvételéről. Amennyiben az ügyfél a HOLD Alapforgalmazó Zrt.-nél rendelkezik már olyan TBSZ-szel, amelynek a kezdő időpontja megegyezik az átvett szerződés kezdő időpontjával, úgy a HOLD Alapforgalmazó Zrt. a két szerződést összevezeti.

B/ A TBSZ számlán nyilvántartott befektetések HOLD Alapforgalmazó Zrt.-től történő áthelyezése
A TBSZ áthelyezésére vonatkozó ügyfélrendelkezés a lekötési nyilvántartás szerinti pénzösszegek, pénzügyi eszközök egészére vonatkozhat. A TBSZ számlán tartott megtakarítások az átvevő befektetési szolgáltatónál vagy hitelintézetnél az alábbiak szerint helyezhetőek el: 

 1. amennyiben az ügyfél rendelkezik az áthelyezendő TBSZ számlával azonos évben nyitott TBSZ-szel az átvevőnél, akkor erre a számlára, vagy
 2. ha nem rendelkezik a fentieknek megfelelő számlával, akkor újonnan létrejött TBSZ számlára, amelyet a lekötés időtartama szempontjából úgy kell kezelni, mintha azt az eredeti szerződés megkötésének időpontjában kötöttek volna. 

Amennyiben a pénzügyi eszköz transzferálása nem lehetséges, a lekötési átutalás előtt a pénzügyi eszközt értékesíteni kell, azonban ez nem jelenti a TBSZ megszűnését, hiszen a pénz a lekötési átutalás része lesz.
A lekötési áthelyezésről a HOLD Alapforgalmazó Zrt. lekötési igazolást állít ki az ügyfél és az átvevő részére.
Az áthelyezéssel kapcsolatos díjak, illetve költségek összegét az áthelyezésről adott rendelkezéssel egyidejűleg ki kell egyenlíteni (azok összege nem csökkentheti az áthelyezett lekötési összeget), illetve fedezetként a számlán biztosítani kell. Az áthelyezéssel a HOLD Alapforgalmazó Zrt. által vezetett TBSZ megszűnik.

Fontos!
A Tartós Befektetési Szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen keletkező adóköteles jövedelmekről a HOLD Alapforgalmazó Zrt. a jövedelem keletkezésének adóévet követő év január 31. napjáig igazolást állít ki, amely alapján a számla tulajdonosának saját magának kell az adókötelezettségét bevallania és az adót megfizetnie.