Long pozíció

Long pozíciót abban az esetben vesznek fel a befektetők, ha egy adott befektetési eszköz árfolyamának emelkedésére számítanak. Ez egyszerűen egy adott instrumentum vételét jelenti.

Long pozíció jelentése

Bizonyos narratívák szerint a long kifejezés az adott eszköz tartási idejére utal. A longolt befektetési eszközöket azért vásárolják meg a befektetők, hogy jellemzően hosszú távon árfolyamnyereséget tudjanak rajta realizálni. Tehát a cél, hogy drágábban adják el az eszközöket, mint amennyiért megvették. A long pozíció ellentéte a short pozíció, ami esetén árfolyam csökkenésre spekulálnak a befektetők.

Long pozíció típusai

A long pozíció legegyszerűbb típusa amikor egy befektetési termékben vételi pozíciót építenek ki a befektetők. Vagyis megvásárolnak egy értékpapírt annak reményében, hogy egy későbbi időpontban többet fog érni. Ha például 600 dollárért vásárolunk egy részvényt, mert úgy gondoljuk, hogy a jövőben emelkedni fog az árfolyam, akkor egy long pozíciót nyitottuk. Tegyük fel, hogy 5 év múlva egy magasabb áron tudjuk lezárni a pozíciót és eladjuk a megvásárolt részvényt 1000 dollárért. Ez esetben 400 dollár nyereségünk keletkezett a 600 dolláros befektetésünkön. Természetesen a részvények és más értékpapírok árfolyamai nem csak emelkedhetnek, hanem csökkenhetnek is. Ilyenkor akár vesztesége is keletkezhet egy befektetőnek.

Származtatott ügyletek

Long pozíciót származtatott, derivatív ügyletek során is lehet nyitni. A derivatívák értékét mögöttes, termékek, értékpapírok árfolyamai határozzák meg. Mivel az ügyletben való részvételhez nem feltétel, hogy a befektetők rendelkezzenek a mögöttes értékpapírral, így az ilyen ügyletek jóval olcsóbbak (lehetnek), mint azok az eszközök, amikből származtatták őket.

Long call opció

A long call opció egy olyan ügylet, ahol a befektető vételi jogot vásárolhat egy adott értékpapírra. Az opció megvásárlója jogosult az opció kiírásakor meghatározott áron megvásárolni a mögöttes értékpapírt a lejárati időpontig. Ha például egy részvényre vásárlunk egy call opciót 50 dollárért, úgy, hogy a kötési árfolyam 600 dollár az opció pedig egy hónap múlva fog lejárni, akkor az 50 dollárt mindenképpen ki kell fizetnünk, mivel ez az opció prémiuma, ami a kiírót illeti. A lejárati pontnál viszont eldönthetjük, hogy lehívjuk-e az opciós jogunkat vagy nem. Ha lejárati dátumnál a mögöttes termék árfolyama például 800 dollár, akkor az opció lehívásával 600 dollárért megvásárolhatjuk a részvényt. Így gyakorlatilag 650 dollár befektetéssel hozzájutottunk egy 800 dollárt érő részvényhez. Ha pedig az árfolyam a lejárati dátumnál alacsonyabb, mint a kötési árfolyam dönthetünk úgy, hogy nem hívjuk le az opciós jogunkat és csak 50 dollárt bukunk az ügyleten.

Az ügylet másik oldalán álló fél az opció kiírásával, viszont kötelezettséget vállal arra, hogy eladja a mögöttes terméket, ha az opció tulajdonosa lehívja azt. Az opció kiírójának maximális nyeresége az opciós díj, a vesztesége viszont korlátlan. Az opció megvásárlójának, vagyis a long call opció tulajdonosának nyeresége korlátlan lehet az alaptermék árfolyamának növekedése miatt. Vesztesége viszont maximum az opciód díj értéke lehet.

Long put opció

A long put opció egy olyan ügylet, amely során a befektetők eladási jogot vásárolhatnak egy adott termékre. Tulajdonosa eladhatja a mögöttes terméket az opcióban meghatározott kötési áron az opció lejártáig. Megvásárlója arra számít, hogy az adott eszköz értéke csökkeni fog a jövőben. Az előző példánál maradva, ha rendelkezünk egy részvénnyel, aminek az árfolyama a long put opció megkötésekor 600 dollár volt az opció díja pedig szintén 50 dollár, akkor az opció tulajdonosa a lejáratkor eldöntheti, hogy eladja-e a részvényt az opció kiírójának 600 dollárért vagy nem.

Ha az árfolyam 600 alá esett akkor az opció tulajdonosa kötelezheti az opció kiíróját, hogy megvásárolja a részvényt 600 dollárért. A long put opcióval rendelkező befektető maximális nyeresége, így a kötése árfolyam mínusz az opciós díj, amit kifizet az opció megvásárlásakor. A veszteség pedig az opciós prémium szintjéig terjedhet. Az opció kiírójának maximális nyeresége az opciós prémium, míg vesztesége akár a kötési árfolyam is lehet, ha 0-ig csökken a mögöttes részvény árfolyama.

Határidős ügyletek

A határidős ügyletek során megkötött long futures vagy long forward szerződéseket azért vásárolják meg a befektetők mert áremelkedésre számítanak, viszont ők a jövőben rögzített áron szeretnék megvásárolni a szerződés tárgyát képző eszközöket A long futures és forward szerződések abban különböznek az opcióktól, hogy a szerződések megvásárlóinak kötelező jelleggel meg kell venniük a mögöttes termékeket a határidő lejártakor.