Futures

A futures ügyletek, vagyis határidős szerződések olyan tőzsdén megkötött, származtatott kontraktusok, amelyek a megkötés időpontjában meghatározott feltételek mellett egy jövőbeni időpontban vállnak esedékessé, akkor kerülnek teljesítésre.

A határidős ügyleteknél a résztvevőknek kötelezettsége keletkezik a megkötött szerződések alapján. A határidő lejártakor a kontraktus long oldalán álló résztvevőnek, vagyis a vevőnek kötelessége megvenni a szerződés tárgyát képző árukat vagy befektetési eszközöket a korábban meghatározott áron. A  kontraktus short oldalán állónak, vagyis az eladónak pedig kötelessége eladni az árukat vagy befektetési eszközöket a szerződésben meghatározott áron.

A tőzsdei kontraktusok elszámolásánál gyakori az úgynevezett „cash-settlement”, azaz a készpénzes elszámolás. Ez azt jelenti, hogy a vevő és az eladó pénzben számolja el egymással nyitott pozíciójuk ellenértékét. A futures, vagyis tőzsdei határidős ügyletek erősen szabványosítottak, így csak bizonyos termékre érhetők el, meghatározott mérettel, teljesítési időponttal és móddal.

A futures ügyletek mechanizmusa

Származtatott termékek révén, a futures ügyletek mögött mindig van valamilyen mögöttes termék, aminek az árfolyamváltozását lekövetik. A szerződés mögöttes terméke lehet például az olaj. Az árfolyam, amiért a vevő a határidős terméken keresztül meg tudja majd venni az olajat, előre meghatározásra kerül. Vagyis, ha az olaj árfolyama emelkedik a lejárati időpontig, akkor a futures ügylet vevői oldalán álló befektető olcsóbban fogja tudni megvenni az árut, mint az akkor aktuális piaci árfolyam. Így ha piaci áron továbbértékesíti az olajat, nyereségre tesz szert.

Az ellenkező, vagyis az eladói oldalon, short pozícióiban álló befektetők pedig a futures ügylet megkötésével kötelezettséget vállalnak arra, hogy a lejáratkor eladják a szerződésben meghatározott terméket a vevőknek az előre fixált, határidős áron. Az eladói oldalon akkor járhatnak jól a befektetők, ha a mögöttes termék árfolyama a lejárati dátumig csökken. Ez esetben a lejáratkori aktuális piaci árfolyam alacsonyabb lesz, mint a szerződésben meghatározott árfolyam, így az ügylet másik oldalán álló féltől többet kapnak az áruért cserébe, mint ha azt a piacon értékesítenék.

A futures ügyletek abban, különböznek az opcióktól, hogy a résztvevőknek nincs mérlegelési lehetőségük a futamidő alatt. Ha futures szerződés lejár, akkor mindkét félnek teljesítenie kell a vállaltakat.

Az ügylet megkötése tőkeáttétellel

A tőzsdei határidős ügyletek során a befektetőknek nem kell a pozíció teljes egészét a szerződés megkötésekor letenniük az asztalra. Lehetőség van úgynevezett margin, vagyis tőkeáttételes kereskedésre. A margin kereskedés során a befektetőknek a nyitott pozíciók értékének csak egy részét kell elhelyezniük fedezetként a számlájukon.

A futures ügyleteket napi elszámolásban vezetik, vagyis minden nap kiszámolják a nyitott pozíciók értékét. Változások esetén előfordulhat, hogy a szerződő feleknek növelniük kell a margin számlájukon elhelyezett letétek értékét. A tőzsdei határidős ügyletek többségénél nem történik fizikai termék mozgás. A lezárt pozíciók különbözeteit a brókereknél vezetett számlákon számolják el.

A futures ügyetek használata

Tőzsdei határidős ügyleteket jellemzően két céllal nyitnak a kereskedők, piaci szereplők. Az egyik ok a spekuláció. A spekulánsoknak lehetősége van lekereskedni az árfolyamokkal kapcsolatos várakozásaikat. Ha egy bizonyos tőzsdei termék árának emelkedésére spekulálnak, akkor long futures kontraktus segítségével később alacsonyabb árakon hozzájuthatnak az adott áruhoz vagy befektetési eszközhöz. Ha pedig az árfolyam esésére spekulálnak, akkor egy short futures segítségével később magasabb áron adhatják el a szerződés tárgyát képző termékeket, mint a lejáratkori aktuális piaci ár.

Viszont a spekulációs célú pozíciók csak abban esetben hoznak nyereségek, ha az árfolyamok a befektetők által előrejelzett irányba mozdulnak el. Az ellentétes irányú kockázatokra nem nyújt védelmet a határidős ügylet, így akár komoly veszteségei is keletkezhetnek a spekulánsoknak.

A másik használati ok a fedezés. A futures ügyletek segítségével a termelők bebiztosíthatják a jövőben értékesítendő áruk eladását fix árfolyamon. Ezzel megvédhetik magukat azoktól a veszteségektől, amelyek az általuk kínált áru (például gabona) esetleges árfolyamcsökkenéséből következnének.